Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Kulturní akce na Suchdolsku

Vyberte si z našeho kulturního přehledu

Projekt: Stavební úpravy náměstí Svobody - Suchdol n. L - I. Etapa:

V rámci projektu došlo ke stavebním úpravám nároží křižovatky ul. Komenského a ul. Bezručova v prostoru náměstí Svobody a ke stavebním úpravám chodníku podél ul. Komenského od náměstí Svobody po křižovatku do ul. sídliště 9. května ve městě Suchdol nad Lužnicí. Více informací...

Poslední novinky

Upozornění pro návštěvníky Městského úřadu – vstup jen s ochrannými prostředky dýchacích cest (respirátor)

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.  MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN ze dne 22. února 2021 je od 25. února 2021 zakázán pohyb a pobyt v budově městského úřadu  bez ochrannýchprostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky  (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN14683+AC, které brání šíření kapének.