Novinky ze Suchdolska

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření

Na základě změny zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který dle § 11 odst. 4, § 11a  odst. 4 a §39 odst. 7 ukládá zveřejnění schválených rozpočtových opatření do 30 dnů ode dne jejich schválení,  budou tato rozpočtová opatření uveřejněna na webových stránkách města v sekci Městský úřad – Hospodaření města s tím, že do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři ekonomického odboru, 1. patro radnice, č. dveří 10.