Novinky ze Suchdolska

Oznámení občanům

Město Suchdol nad Lužnicí vyzývá občany, kterým byla způsobena škoda objekty a stromy nacházející se ve správě města po víkendových bouřích, aby události nahlásili na městském úřadě.
Kontakty: pan Josef Šubrt, tel. číslo: 724 702 744 a paní Jaroslava Holánková, tel. číslo: 384 382 138