Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Sdělení rodičům: Uzavření Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

Na základě informace Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 21. 10. 2020 je od čtvrtka 22. 10. 2020 nařízena karanténa u dětí 

a zaměstnanců Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí. Předpokládaná karanténa potrvá nejméně do 26. 10. 2020.

Bližší informace získáte v připojeném souboru.

Na základě rozhodnutí Rady města Suchdol nad Lužnicí ze dne 21. 10. 2020 bude Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí uzavřena do 30. 10. 2020 včetně.

Město Suchdol nad |Lužnicí v pozici zřizovatele bude vývoj situace sledovat a aktuálně bude reagovat usnesením rady města, která budou zveřejněna na webu města.

Pozvánka na veřejné projednání - pozemkové úpravy v k. ú. Hrdlořezy

Informace k pozemkovým úpravám v k. ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí

Státní pozemkový úřad připravil Plán společných zařízení, vyhotovený v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí, který bude předložen Zastupitelstvu města Suchdol nad Lužnicí ke schválení na nejbližším veřejném zasedání (předpoklad začátek listopadu 2020). Kompletní dokumentace plánu společných zařízení je uložena k nahlédnutí na Městském úřadě v Suchdole nad Lužnicí v kanceláři odboru majetku a investic (1. patro, č. dveří 14).

Komplexní pozemkové úpravy řeší nesoulad skutečností se zápisem v katastru nemovitostí (posunutá cesta, vodní tok, atd.), dokáží vypořádat spoluvlastnictví, apod. KoPÚ jsou tak nezbytným podkladem pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci půdy a pro její racionální využívání. Veškeré pohyby s vlastněnou půdou se dějí po projednání a se souhlasem vlastníka. Pokud byl vlastník půdy s její polohou spokojen, není nutné při pozemkových úpravách přistoupit k nějakým úpravám.

Odbor majetku a investic

Jaroslava Holánková

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - čtvrtek 24.09.2020 - ul. U Náhonu, Lužnická, část. ul. Erbenova, Dělnická, Pražská

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie ve čtvrtek 24.09.2020 od 07:30 do 17:30. Vypnutá oblast: ul. U Náhonu, Lužnická, část. ul. Erbenova, Dělnická, Pražská. Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.