Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - úterý 1.9.2020 - celé sídl. Na Pražské, ul. J.K.Tyla

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy  rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie v úterý 1.9.2020 od 07:30 do 18:30.
Přerušení se týká celého sídliště Na Pražské, části ul. Pražské, J.K.Tyla, Komenského (pouze čp. 841), Nerudova (pouze čp. 676) a vodárny. Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Upozornění pro sportovní oddíly a společenské a zájmové organizace

Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí usnesením č. ZM 349/8/23/1/2020 ze dne 12. 3. 2020 přiznalo dotace a dary z rozpočtu města Suchdol nad Lužnicí pro sportovní oddíly a společenské a zájmové organizace (dále jen „spolky“).  Vzhledem k šíření nákazy COVID–19 v jarních měsících tohoto roku a přijetím krizového opatření ve formě nařízení vlády č. 223/2020 a 224/2020 byly však některé aktivity spolků, na které byly požadovány finanční prostředky, zakázány nebo omezeny. Z tohoto důvodu spolky zřejmě nemohly na některé plánované akce či aktivity přidělené finanční prostředky čerpat. Na základě smlouvy o dotaci/daru jsou však spolky povinny dostát účelu čerpání dotace/daru.

Z výše uvedených skutečností město žádá spolky o písemné sdělení využití finančních prostředků na původně podané žádosti o dotaci/daru. V případě, že spolky požadují změnu účelu využití finančních prostředků, mohou tak učinit na základě písemné žádosti, a to do 31. 8. 2020. Následně o změně rozhodne zastupitelstvo města.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 15.07.2020 - celý Klikov vč. Zajíce, Františkov, lokalita Paris a U pískovny v k.ú. Tušť

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací  bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 15.07.2020 od 7:30 do 15:00.  Přerušení se týká celého Klikova vč. Zajíce, Františkova, lokality Paris a U pískovny v k.ú. Tušť, bude v místě oznámeno plakáty.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 1.7.2020 - celé sídl. Na Pražské, ul. J.K.Tyla

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy  rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 1.7.2020 od 07:30 do 19:30.
Přerušení se týká celého sídliště Na Pražské, části ul. Pražské, J.K.Tyla, Komenského (pouze čp. 841), Nerudova (pouze čp. 676) a vodárny. Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Příprava jízdních řádů 2020/2021

Vážení spoluobčané, společnost Jikord s. r. o., Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, která je koordinátorem dopravy pro Jihočeský kraj, pozvala město Suchdol nad Lužnicí na projednání návrhu železničního jízdního řádu 2020/2021 s platností od 13. prosince 2020. Pokud byste měli nějaké požadavky k připravovaným návrhům, sdělte je prosím na podatelnu Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka, 378 06 Suchdol nad Lužnicí nebo e-mail: podatelna@meu.suchdol.cz, a to do 17. 06. 2020.