Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Termín výběru zhotovitele stavby opravy průtahu m.č. Tušť se posouvá na konec července

Ředitelství silnic a dálnic ČR zveřejnilo dne 25.06.2019 na svém profilu zadavatele VZ výběrové řízení na opravu průtahu Tuště. Na základě dotazu jednoho z uchazečú o tuto zakázku bylo vydáno a uveřejněno na profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené VZ a tím došlo k posunutí termínu pro podávání nabídek do 29.7. 2019. 

Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“

Seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III“ pořádaný ve spolupráci s Městem Třeboň se uskuteční dne 12. 06. 2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 119 Městského úřadu, Palackého nám. 46/II, Třeboň. Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání finanční podpory na výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech v rámci kotlíkových dotací v Jihočeském kraji. Informace budou prezentovány zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří budou kotlíkové dotace na Odboru evropských záležitostí přímo administrovat.