Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Změna umístění kontejnerů v Tušti

Kontejnery na tříděný odpad v Tušti byly na základě žádosti Osadního výboru Tušť přesunuty z původních míst vedle bývalého MNV Tušť (naproti penzionu Lužnice) a u budovy bývalé mateřské školky na nové místo u mostku přes potok v centrální části Tuště poblíž domu čp. 59.

Sběr železného šrotu

Sbor dobrovolných hasičů Suchdol nad Lužnicí pořádá v sobotu 30. 5. 2020 sběr železného šrotu v Suchdole a místních částech. Lednice, mrazáky a bojlery nebereme. Karoserie aut odvezeme po dohodě

Krajská pomoc zranitelným (KPZ)

Vážení spoluobčané,

v současné době všichni prožíváme nelehké chvíle. Snažíme se přijímat opatření na ochranu nás samotných i našich blízkých. Jsme si vědomi toho, že někteří z nás jsou ohroženi vzhledem ke svému zdravotnímu stavu víc než jiní. Jsou to ti, kteří trpí poruchami imunitního systému, onkologickým onemocněním, kardiovaskulárním onemocněním, musí na dialýzu a podobně, ale také ti, kteří pečují o někoho doma a mohli by ho ohrozit.

Právě pro tyto lidi připravil Jihočeský kraj spolu se starosty obcí balíček, kterému říkáme KPZ (krajská pomoc zranitelným). Balíček je určen právě ohroženým lidem a obsahuje 2 respirátory třídy FFP2, 10 chirurgických ústenek a 2 látkové ústenky. Tyto ochranné prostředky vám pomohou ochránit se na cestě k lékaři či jinam.

Vyzvednout si je můžete proti podpisu a uvedení čísla občanského průkazu osobně nebo prostřednictvím blízké osoby na Městském úřadě Suchdol nad Lužnicí, náměstí T. G. Masaryka 9, v kanceláři pokladny a matriky. Pokud z nějakých důvodů nebude balíček požadovat od města, bude tento k dispozici pro pacienty rizikových skupin také v jihočeských nemocnicích. V případě potřeby je možné kontaktovat Jihočeský kraj na seniorské lince 800 203 210.

Věříme, že Vám usnadníme život.

Luboš Hešík, starosta města

Pobočka České spořitelny opět v provozu

Česká spořitelna oznamuje, že od 20.4.2020 bude otevřena pobočka v Suchdole nad Lužnicí s omezenou otvírací dobou a to pondělí – středa – pátek, od 9,00 do 12,30 a od 13,30 do 16,00.
Bankomat nadále zůstává v nepřetržitém provozu, pro bezhotovostní operace mohou klienti využít internetové bankovnictví.