Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Uzavření části parku u suchdolské školy

Upozorňujeme veřejnost, že v příštím týdnu dojde v souvislosti se zahájením prací na vestavbě dvou učeben do podkroví budovy 1.stupně základní školy k omezení přístupu do části parku z důvodu realizace oplocení zařízení staveniště a osazení stavebního výtahu u obvodové stěny budovy.

Kontejnery na bioodpad

Od 10. 4. 2019 je možno dávat bioodpad ze zahrad do velkoobjemových kontejnerů. Do kontejnerů lze dávat pouze trávu, listí, plevel.

Seznam míst kontejnerů:

Bor – u bývalého kravína,

Hrdlořezy – u hasičské nádrže (u cesty směr Nové Hrady),

Klikov – vedle prodejny Coop,

Suchdol nad Lužnicí – u hokejbalového hřiště,

Tušť – u potoka pod penzionem Lužnice.

 

Výluka železniční přepravy na trati číslo 226 v různých úsecích trati Veselí n.L. - České Velenice

České dráhy informují, že od 8. do 17. 4. 2019 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 226 v různých úsecích trati Veselí n.L. - České Velenice. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/)

Zápis do mateřské školy

Informace z Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí 

Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2019 - 2020

se bude konat  2.5.2019 od 13.00 - 16.00 hodin