Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Uzavření části parku u suchdolské školy

Upozorňujeme veřejnost, že v příštím týdnu dojde v souvislosti se zahájením prací na vestavbě dvou učeben do podkroví budovy 1.stupně základní školy k omezení přístupu do části parku z důvodu realizace oplocení zařízení staveniště a osazení stavebního výtahu u obvodové stěny budovy.

Kontejnery na bioodpad

Od 10. 4. 2019 je možno dávat bioodpad ze zahrad do velkoobjemových kontejnerů. Do kontejnerů lze dávat pouze trávu, listí, plevel.

Seznam míst kontejnerů:

Bor – u bývalého kravína,

Hrdlořezy – u hasičské nádrže (u cesty směr Nové Hrady),

Klikov – vedle prodejny Coop,

Suchdol nad Lužnicí – u hokejbalového hřiště,

Tušť – u potoka pod penzionem Lužnice.