Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Nabídka nákupů pro lidi starší 60 let až do domu

Město Suchdol nad Lužnicí nabízí našim seniorům nákup a dovoz potravin, a to od středy 18. 3. 2020 až do odvolání.

Zájemci o tuto službu zaplatí jen za objednaný nákup, doručení mají zdarma. Jde o preventivní akci, která může snížit počet nakažených osob a zpomalit šíření koronaviru.

V případě zájmu kontaktujte vedoucí Pečovatelských služeb Mgr. Janu Svačinovou, na tel. 725 402 990 nebo e-mailu pecovatelske.sluzby@meu.suchdol.cz

Úprava úředních hodin suchdolské radnice

V  souvislosti se zpřísněnými opatřeními Vlády ČR kvůli koronaviru došlo k úpravě úředních hodin na suchdolské radnici takto: PONDĚLÍ 
08:00 – 11:00, STŘEDA 13:00 – 16:00. K řešení záležitostí přednostně využívejte  telefonní číslo 384 781 104, email podatelna@meu.suchdol.cz a datovou schránku rtrb2hz. V případě nezbytného vstupu do budovy radnice použijte k přivolání úředníka zvonek, umístěný na stole ve vstupní chodbě. K jednání je vyčleněna malá zasedací síň u vstupu do budovy.

Prodloužení splatnosti poplatků do 31.5. 2020

V  souvislosti se zpřísněnými opatřeními Vlády České republiky a s cílem omezit nutnost nezbytné návštěvy radnice ze strany veřejnosti byla po předchozím souhlasu zastupitelů města prodloužena splatnost poplatků, vyplývajících z obecně závazných vyhlášek ( komunální odpad, poplatek ze psů atd.) do 31. 5. 2020. Nadále zůstává možnost elektronické platby. Více informací na tel. 384 781 104.

Suchdolská školní jídelna pro tzv. "cizí strávníky" (např. senioři, pečovatelské služby) zůstává zatím v provozu s tím, že výdej jídla bude pouze přes výdejní okénko

Provoz suchdolské školní jídelny pro tzv. "cizí strávníky" (např. senioři, pečovatelské služby apod.) zůstává prozatím i přes uzavření budov základní a mateřské školy zachován.

Vzhledem k aktuální situaci ruší od 20. 3. 2020 jídelna ZŠ stravování ve vnitřních prostorách školy. Jídlo bude vydáváno pouze u výdejního okénka, a to v tomto časovém harmonogramu:

10:45 – 11:00 – pečovatelské služby
11:00 – 12:00 – důchodci
12:00 – 12:30 – ostatní cizí strávníci

Respektujte daná pravidla, buďte k sobě ohleduplní, dodržujte doporučené rozestupy a noste roušku.


Uzavření budovy Mateřské školky v Suchdole nad Lužnicí.

V souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky a na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 12. 03. 2020 rozhodla dnes rada města v pozici zřizovatele o přerušení provozu Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ode dne 16. 03. 2020 (pondělí) až do odvolání.

Tělocvična v ZŠ uzavřena

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření rozhodla  ředitelka Základní školy v Suchdole nad Lužnicí o uzavření tělocvičny v budově školy

Prosba Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí

Vážení občané, vzhledem k situaci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, obracím se na Vás s následující prosbou. Chtěl bych Vás poprosit o zvážení nutnosti návštěv a osobních jednání na Městském úřadě Suchdol nad Lužnicí, v Informačním centru a knihovně města Suchdol nad Lužnicí.  Pokud je to možné, využijte prosím k vyřizování svých záležitostí dostupné technické prostředky (telefon, e-mail, datové schránky, poštovní přeprava). Kontakty na všechny zaměstnance městského úřadu najdete na webových stránkách města www.suchdol.cz.

Toto opatření je z důvodu ochrany veřejného zdraví, které spočívá ve snížení rizika přenosu virové nákazy v prostředí, kde dochází k většímu pohybu osob. Dochází tak k ochraně Vaší, ale i ochraně našich zaměstnanců.

Požadavek je časově omezený do doby, než dojde ke zlepšení epidemiologické situace.

Děkuji za pochopení a shovívavost.

Mgr. Petr Vrchota

tajemník městského úřadu