Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Konzultační dny Finančního úřadu konané na MěÚ v Suchdole nad Lužnicí


Konzultační dny Finančního úřadu pro Jihočeský kraj – územní pracoviště Třeboň budou probíhat
v malé zasedací síni Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí  ve dnech 18. 02. 2019 a 10. 03. 2019 v čase od 13.00 do 17.00 hodin.
Budou zde k dispozici tiskopisy daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Nepůjde pouze o výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ale budou zde poskytovány i relevantní informace potřebné pro jeho vyplnění.

Lesy v ohrožení - situace

Shrnutí problematiky kůrovcové kalamity, která postihla většinu území republiky, včetně přesahu do ekonomického aspektu této pohromy připravila Ing. Jitka Janečková, MěÚ Třeboň - referentka státní správy lesů a myslivosti.

Kalendář na rok 2019 v prodeji

Kalendář na rok 2019, vydaný městem Suchdol nad Lužnicí, je v prodeji v budově radnice (v obou pokladnách v přízemí - matrika, nebo dveře č. 4). Jde o týdenní stolní formát s fotografiemi z aktivity Moje Suchdolsko. Cena je 50 Kč.