Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Suchdolská školní jídelna pro tzv. "cizí strávníky" (např. senioři, pečovatelské služby) zůstává zatím v provozu s tím, že výdej jídla bude pouze přes výdejní okénko

Provoz suchdolské školní jídelny pro tzv. "cizí strávníky" (např. senioři, pečovatelské služby apod.) zůstává prozatím i přes uzavření budov základní a mateřské školy zachován.

Vzhledem k aktuální situaci ruší od 20. 3. 2020 jídelna ZŠ stravování ve vnitřních prostorách školy. Jídlo bude vydáváno pouze u výdejního okénka, a to v tomto časovém harmonogramu:

10:45 – 11:00 – pečovatelské služby
11:00 – 12:00 – důchodci
12:00 – 12:30 – ostatní cizí strávníci

Respektujte daná pravidla, buďte k sobě ohleduplní, dodržujte doporučené rozestupy a noste roušku.


Uzavření budovy Mateřské školky v Suchdole nad Lužnicí.

V souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky a na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 12. 03. 2020 rozhodla dnes rada města v pozici zřizovatele o přerušení provozu Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ode dne 16. 03. 2020 (pondělí) až do odvolání.

Tělocvična v ZŠ uzavřena

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření rozhodla  ředitelka Základní školy v Suchdole nad Lužnicí o uzavření tělocvičny v budově školy

Prosba Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí

Vážení občané, vzhledem k situaci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, obracím se na Vás s následující prosbou. Chtěl bych Vás poprosit o zvážení nutnosti návštěv a osobních jednání na Městském úřadě Suchdol nad Lužnicí, v Informačním centru a knihovně města Suchdol nad Lužnicí.  Pokud je to možné, využijte prosím k vyřizování svých záležitostí dostupné technické prostředky (telefon, e-mail, datové schránky, poštovní přeprava). Kontakty na všechny zaměstnance městského úřadu najdete na webových stránkách města www.suchdol.cz.

Toto opatření je z důvodu ochrany veřejného zdraví, které spočívá ve snížení rizika přenosu virové nákazy v prostředí, kde dochází k většímu pohybu osob. Dochází tak k ochraně Vaší, ale i ochraně našich zaměstnanců.

Požadavek je časově omezený do doby, než dojde ke zlepšení epidemiologické situace.

Děkuji za pochopení a shovívavost.

Mgr. Petr Vrchota

tajemník městského úřadu

Koronavirus – informace pro veřejnost

Aktuální informace k nouzovému stavu z městského úřadu 

Vláda ČR kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum. Více informací naleznete na webových stránkách.  

Ministerstvo zdravotnictví ČR zřídilo v souvislosti s výskytem koronaviru v České republice webové stránky. Široká veřejnost zde najde aktuální statistiky o laboratorních vyšetřeních, informace a vydaná opatření. 

Jihočeský kraj zřídil informační telefonní linku pro veřejnost. Bližší informace získáte na webových stránkách, kde naleznete i odkazy na informace zveřejňované dalšími kompetentními orgány. 

Výzva jihočeského kraje – evidence dobrovolníků – formulář pro sběr nabídky dobrovlnické pomoci 

Městský úřad Třeboň (ORP) – informace pro veřejnost o krizovém řízení

Hospodářská komora České republiky – informace pro podnikatele 


Město Suchdol nad Lužnicí

Městský úřad

Informace zveřejňované na úřední desce 

Od pondělí 20. 4. 2020 budou úřední hodiny v rozsahu, který platil před vyhlášením nouzového stavu:

Pondělí 8.00 – 17.00 h

Středa 8.00 – 17.00 h

Pátek 8.00 – 13.30 h

(polední přestávka 11.00 – 11.30 h)

Kontakty: e-mail podatelna@meu.suchdol.cz, tel. (v pracovní době) 384 781 104, tel. (na krizový štáb) 725 935 176, datová schránka: rtrb2hz 

Bude bude upřednostňován a preferován písemný, elektronický (e-mail, datové schránky) či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu. Při osobním kontaktu je nutné dodržovat odstup bez bariéry alespoň 2 metry, je-li to možné. Dále je nutno používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. V přízemí budovy městského úřadu je rozmístěn dezinfekční prostředek na ruce, který je nutno použít při vstupu a výstupu z budovy radnice. Dále prosím udržujte režim, který bude zaveden při vstupu do budovy městského úřadu. Odkaz na zaměstnance městského úřadu: http://www.suchdol.cz/mestsky-urad/kontakty.

Občané a návštěvníci Suchdolska mohou případné aktuální informace z radnice o situaci s koronavirem dostávat nejen prostřednictvím úřední veřejné desky, ale i formou upozornění přímo do telefonu. V krizových situacích občanům zaregistrovaným do platformy mobilní rozhlas předáme kompetentními orgány zveřejněné praktické informace a instrukce, jak se v konkrétních situacích zachovat. 

Infocentrum a městská knihovna 

Městská knihovna a infocentrum je otevřeno od pondělí 4. 5. 2020, a to v obvyklé otevírací době. Při vstupu do knihovny si každý návštěvník musí dezinfikovat ruce (k dispozici u vstupu), jinak platí stejná pravidla jako při návštěvě jakéhokoliv obchodu – mít roušku a udržovat odstup 2 metry. Knihovny mají povinnost všechny vrácené knihy uložit na 2 dny do „karantény“ a teprve potom je zařadit na regál nebo nabídnout k půjčení. Podrobné informace o aktivitách knihoven v době pandemie najdete na stránkách Knihovnického institutu Národní knihovny (https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus). Případné dotazy zodpoví knihovnice na tel. +420 384 781 299.  

 

KRAJSKÁ POMOC ZRANITELNÝM (KPZ)

Vážení spoluobčané, v současné době všichni prožíváme nelehké chvíle. Snažíme se přijímat opatření na ochranu nás samotných i našich blízkých. Jsme si vědomi toho, že někteří z nás jsou ohroženi vzhledem ke svému zdravotnímu stavu víc než jiní. Jsou to ti, kteří trpí poruchami imunitního systému, onkologickým onemocněním, kardiovaskulárním onemocněním, musí na dialýzu a podobně, ale také ti, kteří pečují o někoho doma a mohli by ho ohrozit.

Právě pro tyto lidi připravil Jihočeský kraj spolu se starosty obcí balíček, kterému říkáme KPZ (krajská pomoc zranitelným). Balíček je určen právě ohroženým lidem a obsahuje 2 respirátory třídy FFP2, 10 chirurgických ústenek a 2 látkové ústenky. Tyto ochranné prostředky vám pomohou ochránit se na cestě k lékaři či jinam.

Vyzvednout si je můžete proti podpisu a uvedení čísla občanského průkazu osobně nebo prostřednictvím blízké osoby na Městském úřadě Suchdol nad Lužnicí, náměstí T. G. Masaryka 9, v kanceláři pokladny a matriky. Pokud z nějakých důvodů nebude balíček požadovat od města, bude tento k dispozici pro pacienty rizikových skupin také v jihočeských nemocnicích. V případě potřeby je možné kontaktovat Jihočeský kraj na seniorské lince 800 203 210.

Věříme, že Vám usnadníme život.

Luboš Hešík, starosta města

¨

 

Školní jídelna 

provoz pro tzv. cizí strávníky (senioři, pečovatelské služby apod.) zůstává prozatím i přes uzavření budov základní a mateřské školy v provozu, dochází pouze k redukci nabídky ze 3 jídel na 1 jídlo. Výdej jídla je pouze přes výdejní okénko, a to v tomto časovém harmonogramu:

10:45–11:00 – pečovatelské služby
11:00–12:00 – důchodci
12:00–12:30 – ostatní cizí strávníci 
Kontakt: tel. 384 781 126, 773 105 012. Stránky základní školy 

Nabídka nákupů pro občany starší 60 let až do domu 
Služba funguje od středy 18. 3. 2020 až do odvolání. Zájemci o tuto službu zaplatí jen za objednaný nákup, doručení mají zdarma.  
Kontakt: Mgr. Jana Svačinová – vedoucí, Pečovatelské služby města, tel. 725 402 990, e-mail pecovatelske.sluzby@meu.suchdol.cz.

Mateřská škola 
Rada města (RM-1190/46/2/1/2020) rozhodla o obnovení provozu MŠ Suchdol nad Lužnicí od pondělí 25. 5. 2020. 
Budova MŠ je uzavřena od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání na základě rozhodnutí zřizovatele (resp. rady města) o přerušení provozu Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí. Kontakt tel. 384 781 157, 733 124 086.

Základní škola 
Budova ZŠ je uzavřena na základě rozhodnutí státu od úterý 10. 3. 2020 až do odvolání.
Kontakt: tel. 384 781 127, 739 560 986.
Informace pro rodiče k nástupu dětí 25. 5. 2020: Web základní školy  

Tělocvična základní školy 
Tělocvična je uzavřena na základě rozhodnutí státu od pátku 13. 3. 2020 až do odvolání.
Kontakt: tel. 384 781 127, 739 560 986. Odkaz na web základní školy 
 
Další instituce a služby na Suchdolsku: 
 
Kontakty na lékaře

Česká pošta, pobočka Suchdol nad Lužnicí 
Otevírací doba: pondělí až pátek 8:00–10:00 a 13:00–16:00, sobota a neděle zavřeno.
Každý den od 8:00 do 9:00 obsluha pouze pro klienty starší 65 let.
Kontakt: tel. 954 237 806, odkaz na webové stránky

Česká spořitelna, pobočka Suchdol nad Lužnicí
Pobočka otevřena ve dnech pondělí, středa, pátek od 9.00 do 12.30 a od 13.30 do 16.00,
bankomat funguje nonstop.
Kontakt: tel. 956 744 911, odkaz na webové stránky 
Otevřeny pobočky v Třeboni (tel. 956 744 440) a v Českých Velenicích (tel. 956 744 770). 

Oprava průtahu silnice I/24 v Suchdole nad Lužnicí a m.č. Tušť

 

  • Uzavírka silnice I\24 v Tušti končí... Ve čtvrtek 23.7. 2020 byl v podvečerních hodinách po několika měsících zprůjezdněn opravovaný úsek mezinárodní silnice I\24 v Tušti.


  • V pátek 29.5. byly zahájeny práce na poslední III. etapě
  • Ve středu 22.4. byla zprůjezdněna I.etapa opravy tj. úsek délky 300 m od železničního přejezdu až po vjezd č. 2 (spodní) do areálu Eaton Elektrotechnika s.r.o. a byly zahájeny práce na II. etapě v úseku od vjezdu č. 2 (spodní) do areálu Eaton Elektrotechnika s.r.o. po křižovatku ve středu Tuště (křižovatka nebude v průběhu provádění prací průjezdná a doprava z prostoru pískoven je odkloněna po silnici III/1508 kolem Farmy Tušť směrem na Rapšach. Silnice mezi Rapšachem a Halámkami bude průjezdná pouze jednosměrně ). Práce v rámci II. etapy by podle harmonogramu měly trvat cca 4 týdny.   • Práce na stavbě byly zahájeny 1.4. 2020 I.etapou tj. úplnou uzavírkou úseku délky 300 m od železničního přejezdu až po vjezd č. 2 do areálu Eaton Elektrotechnika s.r.o. První etapa měla být podle původního plánu a povolení o uzavírce ukončena 14.5. Ve skutečnosti byly práce ukončeny o cca 3 týdny dříve.

 
 
 

  • Práce budou prováděny celkem ve 3. etapách ve směru od Suchdola n.L. s jednosměrnými objížďkami mimo území dotčené stavbou.
  • Upozorňujeme na dlouhodobou neprůjezdnost obce Dvory nad Lužnicí ve směru od Suchdola nad Lužnicí.

 

 Leták  ve formátu .pdf     

Rozsah opravy průtahu a souvisejících investic (chodníky, veřejné osvětlení atd.) je k dispozici na mapovém portálu města  https://www.gobec.cz/suchdol-nad-luznici/    

Úplná uzavírka - 3 etapy 

  1. Městský úřad Třeboň, odbor dopravy vydal v souvislosti s opravou vozovky silnice I/24 v průtahu Tušť a Suchdol nad Lužnicí ve dnech 1.4. 2020 až 31.8. 2020  dne 25.3. 2020 veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci a silnicích". Dokument včetně grafických příloh s vyznačenými jednosměrnými objížďkami naleznete  zde.
  2. Krajský úřad odbor silničního hospodářství vydal v souvislosti s opravou vozovky silnice I/24 v průtahu Tušť a Suchdol nad Lužnicí dne 27.3. 2020  opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy", kterým stanovil přechodnou úpravu provozu při úplné uzavírce od 1.4. do 31.7. 2020. Dokument naleznete zde. Grafické přílohy dokumentu (jednosměrné objížďky) naleznete zde.
  3. Krajský úřad odbor silničního hospodářství vydal v souvislosti s opravou vozovky silnice I/24 v průtahu Tušť a Suchdol nad Lužnicí dne 27.3. 2020 rozhodnutí, kterým povolil úplnou uzavírku ve 3 etapách od 1.4. do 31.7. 2020. Dokument naleznete zde.
  4. Plánované dopravně inženýrské opatření v rámci uzavírek. (Pozn. tento dokument ve větším rozlišení byl úvodním podkladem pro projednání uzavírky a mohl doznat v průběhu projednání drobných grafických změn. Platná je verze dokumentu, která je součástí příslušných rozhodnutí uvedených výše pod body 1 a 2.