Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktuální stav hladiny řeky Lužnice

První (nejnižší) stupeň povodňové aktivity (tzv. bdělosti) dle stavu hladiny řeky Lužnice je dnes od půlnoci signalizován “pomocným” měřícím zařízením, které je umístěno na mostě mezi obcemi Halámky a Dvory nad Lužnicí.

Konzultační dny Finančního úřadu konané na MěÚ v Suchdole nad Lužnicí

Konzultační dny Finančního úřadu pro Jihočeský kraj – územní pracoviště Třeboň budou probíhat v malé zasedací síni Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí  ve dnech 18. 02. 2020 a 10. 03. 2020 v čase od 13.00 do 17.00 hodin.
Budou zde k dispozici tiskopisy daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Nepůjde pouze o výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ale budou zde poskytovány i relevantní informace potřebné pro jeho vyplnění.