Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Úplná uzavírka místní komunikace u hřbitova

Aktualizace: 

Stavební úřad vydal rozhodnutí o povolení uzavírky místní komunikace u hřbitova. bylo tak učiněno na základě vydaného stanovení přechodné úpravy provozu, který vydal Městský úřad Třeboň, odboru dopravy  dne 10.10. 2019, č.j. METR 13495/2019 VoVl,  souhlasu majetkového správce místní komunikace  , tj. Města Suchdol nad Lužnicí ze dne 3.10. 2019,  stanoviska Policie ČR – dopravní inspektorát, projednání se  zástupci Města Suchdol nad Lužnicí. Žadatelem o uzavírku je SETERM a.s., Nemanická 2765/16a,  Budějovice, 370 10, IČO: 26031949. Jedná se o komunikaci, označenou v pasportu místních komunikací 20 c v úseku   od  křižovatky se silnicí III/1505 k areálu sběrného dvora. Důvodem je  provádění prací na stavbě Suchdol nad Lužnicí, U Hřbitova – kabel NN“   – pokládka NN kabelů.  

Doba trvání uzavírky: od pondělí 11. 11. 2019 do soboty 30.11. 2019  v pracovní dny v době od 7.00 do 16.00 hodin. Obsluze sběrného dvora bude vjezd povolen po dohodě v závislosti na druhu prováděných prací. Veřejnosti  bude vjezd povolen v platné otevírací dny a hodiny ( úterý  09:12:00, středa 13:00 – 19:00, pátek 13:00 – 19:00 hodin. Žadatel musí zajistit, aby byl umožněn přístup složkám IZS a majitelům nemovitostí v dané lokalitě.

Občané mohou připomínkovat návrhy nových jízdních řádů

Občané mohou připomínkovat návrhy nových jízdních řádů, které vstoupí v platnost v polovině prosince. Dle vyjádření společnosti JIKORD, s.r.o se k tomuto kroku přistoupuje z důvodu zavedení rychlíků, které budou jezdit v trasách dnešních osobních vlaků. Oproti již zveřejněným návrhům je navržen ranní školní vlak z Třeboně do Českých Velenic a došlo ke změnám jízdy dopoledních a odpoledních vlaků.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 16.10.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie - středa 16.10.2019 od 07:30 do 16.10.2019 11:00

Vypnutá oblast: Suchdol nad Lužnicí

celé sídl. 17. listopadu a ul. B.Němcové, Smetanova a Nerudova část ul. Palackého, J.K.Tyla (pouze čp.741), Komenského a Pražská - oznámeno v místě plakáty