Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Město uvítá podněty veřejnosti ke zdravotní péči na Suchdolsku

Děkujeme veřejnosti za jakkékoliv podněty, týkající se zdravotní péče na Suchdolsku, včetně návrhů na zlepšení současné situace. Budou předloženy voleným orgánům města a poslouží jako podklad k reakci města na dopis, zaslaný starostům jihočeských měst a obcí ze strany hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby.
Podněty lze odevzdat na podatelně radnice či zaslat na emailovou adresu úřadu podatelna@meu.suchdol.cz

Upozornění na splatnost místních poplatků za rok 2021

UPOZORNĚNÍ NA PLATBU MÍSTNÍCH POPLATKŮ

ZA ROK 2021


Upozorňujeme občany

-      na blížící se splatnost místního poplatku ze psa, který je splatný 30.9.2021. Výše poplatku je stanovena OZV č. 2/2019 dle lokality trvalého pobytu držitele psa. 

 

-      na uplynutí splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek je stanoven dle OZV č. 1/2020 ve výši 600 Kč na osobu/rok.

Poplatek platí i fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášen k trvalému pobytu žádná osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Místní poplatky uhraďte nejpozději do 30.9.2021 na pokladně MěÚ v hotovosti, platební kartou nebo převodem na účet města Suchdol nad Lužnicí č. 603167379/0800 pod variabilním symbolem, který Vám na požádání sdělíme. Variabilní symbol je neměnný a stále stejný.

 

Dále připomínáme platbu místního poplatku z pobytu. Poplatek je stanoven OZV č. 1/2021. Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku (poplatek odvádí plátce – ubytovatel).

 

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může být navýšena až na trojnásobek dle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Očkování proti Covid-19 (informace z ordinace dr. Šebestové)

Dětská ordinace dr. Šebestové oznamuje, že zahajuje ve své ordinaci v Suchdole nad Lužnicí očkování proti onemocnění Covid-19 dětí od 12 let i dospělých očkovací látkou od firmy Moderna.

Zájemci se mohou objednávat vždy od pondělí do pátku v době od 6.30 do 11.00 hodin na telefonním čísle 384 781 203 nebo prostřednictvím e-mailu vendulka.sebestova@seznam.cz, v době od 18. 8. do 27. 8. pouze e-mailem.

Informace od EG.D: Oznamování plánovaných odstávek elektřiny

Oznamování plánovaných odstávek elektřiny bude pro občany rychlejší a efektivnější

Plakátky, které značily části ulic, kde nepůjde elektřina kvůli opravám nebo dalších jiným pracím na rozvoji a modernizaci distribuční sítě, zmizí. Od 1. září mění společnost EG.D na části svého distribučního území způsob, jakým bude informovat zákazníky o plánovaných odstávkách elektrické energie.

„Rozhodli jsme se sjednotit způsob, jakým budeme ohlašovat plánované odstávky elektřiny. Zvolili jsme přitom tu nejjednodušší, nejrychlejší a nejekologičtější možnost a tím je elektronické oznámení.“ vysvětluje Lukáš Svoboda z oblastního managementu společnosti EG.D.

Tato změna se od září bude týkat celých jižních Čech a podstatné části Kraje Vysočina. „Právě v těchto lokalitách jsme doteď kromě elektronických informací v datových schránkách vylepovali i informační letáky.,“ dodává Miloš Morávek z oblastního managementu.

Služba Distribuce24 je bezplatná a poskytuje nejen informace o plánované odstávce elektřiny.

Po zaregistrování na portále Distribuce24 zde zákazníci najdou svá odběrná místa. Ve svém účtu si nastaví kontaktní údaje, na které pak budeme ještě zvlášť posílat informace o odstávkách, poruchách nebo servisních pracích.

Zaregistrovat do portálu se dá jednoduše na webu www.egd.cz/d24, stačí si vybrat možnosti které jim nejvíce vyhovují. K uvedené registraci pak stačí pouze několik základních údajů, které najdete na faktuře za elektřinu. Pro snadnější přístup k registraci pomůže i letáček s QR kódem, který Vás na danou stránku přímo navede.

Případné dotazy na info@egd.cz nebo na 800 22 55 77. 

 

PCR – Covid test Suchdol nad Lužnicí (informace z Lékárny U Panny Marie Pomocné)

Informace z Lékárny U Panny Marie Pomocné, s.r.o. Suchdol nad Lužnicí: 

PCR test přes Lékárnu U Panny Marie Pomocné, s.r.o. Suchdol nad Lužnicí. Cena testu je 49 Kč, vše ostatní hradí pojišťovna. Máte nárok na PCR test 2x do měsíce. Test je kloktací, tedy bezbolestný a doba dodání výsledku je maximálně 48 hodin.

Jak to funguje?

1) Navštívíte lékárnu a koupíte si testovací sadu kloktej, a to za 49,- Kč

2) Doma nebo v prostředí Vám příjemném si dle návodu provedete test a zaregistrujete na www.kloktej.to

3) Krabičku s testem odevzdáte zpět do lékárny a počkáte na výsledek. 

Tento druh testu je registrován u Státního ústavu pro kontrolu léčiv jako samoodběrný, nemusí se provádět v lékařském zařízení ani pod dohledem zdravotnického personálu. Odpadají starosti s registrací, volnými termíny, cestě do odběrového centra a vše lze vyřídit do několika minut. Testovací sady přijímáme od pondělí do čtvrtku.

Vaše Lékárna Suchdol nad Lužnicí

www.lekarnasuchdol.cz

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - úterý 03.08.2021 - Na Huti: ČOV, půjčovna lodí, vodácká základna a MVE

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v úterý 03.08.2021 od 07:30 do 18:30. Vypnutá oblast: Na Huti: ČOV - Čevak, půjčovna lodí, vodácká základna a MVE . Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.