Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Uzavření části parku u suchdolské školy

Upozorňujeme veřejnost, že v příštím týdnu dojde v souvislosti se zahájením prací na vestavbě dvou učeben do podkroví budovy 1.stupně základní školy k omezení přístupu do části parku z důvodu realizace oplocení zařízení staveniště a osazení stavebního výtahu u obvodové stěny budovy.

Kontejnery na bioodpad

Od 10. 4. 2019 je možno dávat bioodpad ze zahrad do velkoobjemových kontejnerů. Do kontejnerů lze dávat pouze trávu, listí, plevel.

Seznam míst kontejnerů:

Bor – u bývalého kravína,

Hrdlořezy – u hasičské nádrže (u cesty směr Nové Hrady),

Klikov – vedle prodejny Coop,

Suchdol nad Lužnicí – u hokejbalového hřiště,

Tušť – u potoka pod penzionem Lužnice.

 

Výluka železniční přepravy na trati číslo 226 v různých úsecích trati Veselí n.L. - České Velenice

České dráhy informují, že od 8. do 17. 4. 2019 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 226 v různých úsecích trati Veselí n.L. - České Velenice. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/)

Zápis do mateřské školy

Informace z Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí 

Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2019 - 2020

se bude konat  2.5.2019 od 13.00 - 16.00 hodin

 

 

 

Příprava jízdních řádů 2019/2020

Vážení spoluobčané, společnost Jikord s. r. o., Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, která je koordinátorem dopravy pro Jihočeský kraj, pozvala město Suchdol nad Lužnicí na projednání návrhu železničního jízdního řádu 2019/2020 s platností od 15. prosince 2019 a návrhu požadavků na změnu jízdního řádu 2018/2019 od 09. června 2019. Pokud byste měli nějaké požadavky k připravovaným návrhům, sdělte je prosím na podatelnu Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka, 378 06 Suchdol nad Lužnicí nebo e-mail: podatelna@meu.suchdol.cz, a to do 15. 03. 2019.

Návrh jízdního řádu dálkové dopravy pro jízdní řád 2019/2020 a pracovní návrh regionální dopravy pro jízdní řád 2019/2020 bude postupně k dispozici na internetových stránkách: www.jikord.cz.