Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Podzemní kontejnery

V polovině července proběhla kolaudace stavby podzemních kontejnerů u kina. Do těchto kontejnerů lze ukládat papír, plast a sklo.

Současně oznamujeme, že došlo ke zrušení sběrného místa v Jiráskově ulici u bývalé hasičárny