Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - pátek 23.07.2021 - místní část Františkov

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v pátek 23.07.2021 od 07:30 do 15:30. Vypnutá oblast: místní část Františkov. Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Antigenní testování na COVID-19 pro veřejnost

Oznamujeme, že společnost CB DENT 32 s. r. o., která prováděla na základě smlouvy o bezplatné výpůjčce prostor testování na COVID -19, ukončila ke dni 30. 06. 2021 činnost v Kulturním centru města
Suchdol nad Lužnicí. V Suchdole nad Lužnicí zajišťuje testování na COVID-19 pro registrované pacienty MUDr. Josef Tesař, sídliště 9. května 700, tel. 384 781 394. Nejbližší místo, kde je možnost se nechat testovat: Lékařská služba první pomoci Třeboň, Palackého nám. 106, 379 01 Třeboň, www.lekarskasluzba-trebon.cz.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 16.06.2021 - místní část Františkov

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 16.06.2021 od 07:30 do 15:00. Vypnutá oblast: místní část Františkov. Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.