Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 15.07.2020 - celý Klikov vč. Zajíce, Františkov, lokalita Paris a U pískovny v k.ú. Tušť

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací  bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 15.07.2020 od 7:30 do 15:00.  Přerušení se týká celého Klikova vč. Zajíce, Františkova, lokality Paris a U pískovny v k.ú. Tušť, bude v místě oznámeno plakáty.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 1.7.2020 - celé sídl. Na Pražské, ul. J.K.Tyla

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy  rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 1.7.2020 od 07:30 do 19:30.
Přerušení se týká celého sídliště Na Pražské, části ul. Pražské, J.K.Tyla, Komenského (pouze čp. 841), Nerudova (pouze čp. 676) a vodárny. Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Příprava jízdních řádů 2020/2021

Vážení spoluobčané, společnost Jikord s. r. o., Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, která je koordinátorem dopravy pro Jihočeský kraj, pozvala město Suchdol nad Lužnicí na projednání návrhu železničního jízdního řádu 2020/2021 s platností od 13. prosince 2020. Pokud byste měli nějaké požadavky k připravovaným návrhům, sdělte je prosím na podatelnu Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka, 378 06 Suchdol nad Lužnicí nebo e-mail: podatelna@meu.suchdol.cz, a to do 17. 06. 2020.

Změna umístění kontejnerů v Tušti

Kontejnery na tříděný odpad v Tušti byly na základě žádosti Osadního výboru Tušť přesunuty z původních míst vedle bývalého MNV Tušť (naproti penzionu Lužnice) a u budovy bývalé mateřské školky na nové místo u mostku přes potok v centrální části Tuště poblíž domu čp. 59.

Sběr železného šrotu

Sbor dobrovolných hasičů Suchdol nad Lužnicí pořádá v sobotu 30. 5. 2020 sběr železného šrotu v Suchdole a místních částech. Lednice, mrazáky a bojlery nebereme. Karoserie aut odvezeme po dohodě