Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Posunutí splatnosti místních poplatků v období nouzového stavu

Posunutí splatnosti místních poplatků v období nouzového stavu

Městský úřad Suchdol nad Lužnicí jako příslušný správce poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady do ekonomické sféry obyvatel obcí následující rozhodnutí:

Městský úřad Suchdol nad Lužnicí nebude dle čl. 7 obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „obecně závazná vyhláška“), sankcionovat nezaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to do 31. 5. 2021.

Toto rozhodnutí se týká pouze termínu splatnosti do 31. 3. příslušného kalendářního roku dle čl. 5 odst. 1 a 2 obecně závazné vyhlášky.

Městský úřad Suchdol nad Lužnicí nebude dle čl. 7 obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o místním poplatku ze psů (dále jen „obecně závazná vyhláška“), sankcionovat nezaplacení poplatku ze psů, a to do 31. 5. 2021. Toto rozhodnutí se týká pouze termínu splatnosti do 30. 4. příslušného kalendářního roku dle čl. 5 odst. 1 obecně závazné vyhlášky.

Petr Vrchota, tajemník městského úřadu

Prořezávka větví u Lužnice

Povodí Vltavy s. p. upozorňuje občany, že v následujících dnech bude provádět prořezávku větví podél Lužnice v úseku od vodácké loděnice po „velký jez“. V této lokalitě prosíme dbejte zvýšené opatrnosti.

Spuštění nové bezplatné služby COVID REPORT

Ve středu 3. 3. 2021 bude spuštěna v rámci aplikace Mobilní Rozhlas pro občany Suchdolska služba Covid report. Cílem je poskytnout občanům transparentní zdroj informací o výskytu nakažených COVID-19 v místě jejich bydliště. Report je generován umělou inteligencí společnosti Mama AI na základě dat poskytnutých ÚZIS ČR.
Data jsou aktualizována každý den pro všechny samosprávy v ČR.
 
Co Covid report přináší samosprávám a jejich občanům?
- Přehledné informace o vývoji nakažených covid-19 v dané samosprávě
- Srovnání se samosprávami v blízkém okolí
- Srovnání se stejně velkými samosprávami v kraji
- Data z největších měst v kraji.
 
V několika samosprávách už byl Covid report spuštěn s velmi nadstardním ohlasem jak z vedení samospráv, tak ze strany občanů ( např. https://muzabreh.mobilnirozhlas.cz/covid-report )
 
Covid report bude dostupný v online profilu měla na adrese

Upozornění pro návštěvníky Městského úřadu – vstup jen s ochrannými prostředky dýchacích cest (respirátor) (aktualizováno 3. 5. 2021)

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚNÍKY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
č. j. MZDR 15757/2020-49/MIN/KAN ze dne 27. dubna 2021 platí ode dne 03. května 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření
zákaz pohybu a pobyt v budově městského úřadu bez ochranných prostředků dýchacích prostředků (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Dále je nutno dodržovat zvýšená hygienická opatření (dezinfekce, rukavice apod.). Dále platí zákaz přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry na stejném místě a ve stejný čas, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Upozornění pro návštěvníky sběrného dvora a kompostárny - vstup jen s ochrannými prostředky dýchacích cest

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY SBĚRNÉHO DVORA A KOMPOSTÁRNY
SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.  MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN ze dne 22. února 2021 je od 25. února 2021 zakázán pohyb a pobyt ve sběrném dvoře a kompostárně (kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry) bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN14683+AC, které brání šíření kapének.

Úřední hodiny Finančního úřadu

Úřední hodiny Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územního pracoviště v Třeboni

V souvislosti s opatřeními Vlády České republiky proti šíření viru Covid-19 a rozhodnutím Generálního finančního ředitelství jsou dočasně omezeny úřední hodiny Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územního pracoviště v Třeboni následovně:

     Pondělí    08:00 – 13:00

     Středa      12:00 – 17:00

Další informace rádi zodpoví pracovníci výše uvedeného územního pracoviště na telefonním čísle 384 752 111 – ústředna.

Tiskopisy Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky jsou k dispozici na podatelně Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí.

V letošním roce se na Městském úřadě Suchdol nad Lužnicí neuskuteční konzultační dny finančního úřadu.

Oprava poruchy vodovodu v Tušti - sobota 6.2. 2021

V sobotu 6.2.2021, bude probíhat oprava poruchy vodovodního řadu v Tušti před č.p. 102. ( výjezd na Halámky) - viz. označení "P" v přiložené situaci. Po dobu opravy (předpoklád 8.oo-12.oo hod.) bude přerušena dodávka pitné vody do všech nemovitostí podél mezinárodní silnice I/24 – vyznačeno v situaci žlutou barvou.