Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Antigenní testování Covid-19 pro veřejnost (7. 4. 2021)

Nabídka antigenního testování pro občany Suchdola nad Lužnicí a přilehlých obcí

Ve středu 7. dubna 2021 provádí v místním kině v Suchdole nad Lužnicí společnost CB Dent 32 s. r. o. antigenní testování pro občany Suchdola nad Lužnicí a přilehlých obcí.  

Antigenní testování Covid-19 pro veřejnost

ZDARMA

 

 • Kde: Kino Suchdol nad Lužnicí
 • Kdy: středa 7. 4. 2021 od 08:00 do 11:00
 • Jak: výtěr je prováděn šetrným výtěrem z nosu
 • Výsledek do 15 minut
 • Každý testovaný obdrží potvrzení o absolvování testu (potvrzení je určeno i pro pendlery)

 

Co s sebou:

 • Doklad totožnosti
 • Průkazku pojišťovny
 • Testy jsou v případě splnění podmínek plně hrazeny zdravotní pojišťovnou. Cena testu bez splnění podmínek je 400 Kč
 • (např. pokud jste v ochranné lhůtě 90 dnů a přesto potřebujete test)

 

Bližší informace 607 218 378, 777 120 627

Sčítání lidu 2021

V Česku se po deseti letech opět koná sčítání lidu. Celostátní akce začíná o půlnoci z pátku na sobotu a potrvá až do 11. května. Lidé budou moci své údaje vyplnit online nebo tradičně prostřednictvím papírového tiskopisu. Podle předsedy Českého statistického úřadu Marka Rojíčka jim to zabere průměrně kolem 15 minut. Sčítací formuláře můžete vyplnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání. Kdo se nesečte online mezi 27. březnem a 9. dubnem, bude muset mezi 17. dubnem a 11. květnem vyplnit listinný sčítací formulář. Více informací na https://www.scitani.cz

Antigenní testování Covid-19 pro veřejnost

Nabídka antigenního testování pro občany Suchdola nad Lužnicí a přilehlých obcí

Ve středu 31. března 2021 zahájí v místním kině v Suchdole nad Lužnicí společnost CB Dent 32 s. r. o. antigenní testování pro občany Suchdola nad Lužnicí a přilehlých obcí.  

Antigenní testování Covid-19 pro veřejnost

ZDARMA

 

 • Kde: Kino Suchdol nad Lužnicí
 • Kdy: středa 31. 03. 2021 od 08:00 do 11:00
 • Jak: výtěr je prováděn šetrným výtěrem z nosu
 • Výsledek do 15 minut
 • Každý testovaný obdrží potvrzení o absolvování testu (potvrzení je určeno i pro pendlery)

 

Co s sebou:

 • Doklad totožnosti
 • Průkazku pojišťovny
 • Testy jsou v případě splnění podmínek plně hrazeny zdravotní pojišťovnou. Cena testu bez splnění podmínek je 400 Kč
 • (např. pokud jste v ochranné lhůtě 90 dnů a přesto potřebujete test)

 

Bližší informace 607 218 378, 777 120 627

Nález psa

Dnes byl v lokalitě Gráfovce nalezen starší pejsek, který byl dočasně umístěn do kotce technických služeb.

Bližší informace u vedoucího odboru majetku a investic Ing. Milana Duška, tel. 607 817 307.

 

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - pátek 09.04.2021 - část obce Tušť

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v pátek 09.04.2021 od 07:30 do 15:30. Vypnutá oblast: část obce Tušť. Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

Posunutí splatnosti místních poplatků v období nouzového stavu

Posunutí splatnosti místních poplatků v období nouzového stavu

Městský úřad Suchdol nad Lužnicí jako příslušný správce poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady do ekonomické sféry obyvatel obcí následující rozhodnutí:

Městský úřad Suchdol nad Lužnicí nebude dle čl. 7 obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „obecně závazná vyhláška“), sankcionovat nezaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to do 31. 5. 2021.

Toto rozhodnutí se týká pouze termínu splatnosti do 31. 3. příslušného kalendářního roku dle čl. 5 odst. 1 a 2 obecně závazné vyhlášky.

Městský úřad Suchdol nad Lužnicí nebude dle čl. 7 obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o místním poplatku ze psů (dále jen „obecně závazná vyhláška“), sankcionovat nezaplacení poplatku ze psů, a to do 31. 5. 2021. Toto rozhodnutí se týká pouze termínu splatnosti do 30. 4. příslušného kalendářního roku dle čl. 5 odst. 1 obecně závazné vyhlášky.

Petr Vrchota, tajemník městského úřadu

Prořezávka větví u Lužnice

Povodí Vltavy s. p. upozorňuje občany, že v následujících dnech bude provádět prořezávku větví podél Lužnice v úseku od vodácké loděnice po „velký jez“. V této lokalitě prosíme dbejte zvýšené opatrnosti.