Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Úřední hodiny Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí (průběžně aktualizováno)

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

V souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 26. března 2021 č. 314, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, se úřední hodiny Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí neomezily a jsou stanoveny takto:

PONDĚLÍ      08.00 – 17.00 HODIN

STŘEDA       08.00 – 17.00 HODIN

PÁTEK         08.00 – 11.00 HODIN

Polední přestávka 11.00 – 11.30 HODIN

V souladu s výše uvedeným usnesením Vlády ČR bude i nadále upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt (http://www.suchdol.cz/mestsky-urad/kontakty) před osobním ve všech případech, kdy je to možné. Veškeré dokumenty budou přijímány od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím podatelny Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí, tel. 389 822 680, e-mail: podatelna@meu.suchdol.cz

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platí zákazpohybu a pobyt v budově městského úřadu bez ochranných prostředkůdýchacích prostředků(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky  (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN14683+AC, které brání šíření kapének. Dále je nutno dodržovat zvýšená hygienická opatření (dezinfekce, rukavice apod.).

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 27.01.2021 - celá lokalita Benátky

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 27.01.2021 od 07:30 do 15:30. Vypnutá oblast: celá lokalita Benátky. Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Společnost E.GD, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - pondělí 25.01.2021 - celá lokalita Benátky

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v pondělí 25.01.2021 od 07:30 do 15:30. Vypnutá oblast: celá lokalita Benátky. Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Charitativní Tříkrálová sbírka – informace od organizátora

Pandemie nemoci covid-19 zasáhla i do průběhu tradiční dobročinné Tříkrálové sbírky. Po dobu trvání 5. stupně PES kolednické skupinky do ulic nevyjdou, protože zdraví koledníků a dárců je pro Charitu na prvním místě. O koledu ale lidé nepřijdou. 

Tříkrálová sbírka ale v Suchdole nad Lužnicí a v Rapšachu probíhá. 

Přispět můžete třemi způsoby:

1) Do statické kasičky, které jsou umístěny na několika místech v Suchdole nad Lužnicí. Jako poděkování dostanete tříkrálový cukr, kalendář a křídu, kterou si můžete na svůj byt sami napsat tříkrálové požehnání. Kasičky budou umístěny do pátku 22. 1. 2021.

Kasičky: 

- Květiny Cattleya, Havlíčkova 454;

- Vinárna U Dušků, 28. října 149;

- Květinářství Levandule, Komenského 225,

- Cukrárna a kavárna U Růženky, Vitorazská 237;

- MPM pekařství, 28. října;

- na statku u Hojků (Žižkova 28);

- od čtvrtka 14. do 22. 1. také na vrátnicích firmy Eaton 

- Klikov - obchod Jednota

- Rapšach - OÚ; obchod Jednota 

 

2) Online kasička – na www.trikralovasbirka.cz. Nejprve zvolíte částku, kterou chcete charitu, v našem případě zastupující organizaci farnost Suchdol nad Lužnicí, podpořit, zadáte název města Suchdol nad Lužnici nebo PSČ a objeví se údaje farnosti, zadáte další požadované údaje a vyberete způsob platby (bankovní převod, platební karta). Můžete také zaškrtnout možnost, zda chcete potvrzení o daru. 

3) Možnost darování bez návštěvy online kasičky - řešeno přímo přes Tříkrálový sbírkový účet (Charita Česká republika) 66008822/0800 s příslušným VS – pro farnost Suchdol n. L. 77702055.

 

Více o Tříkrálové sbírce v Suchdole nad Lužnicí a okolí na webu farnosti: kostelyvitorazska.cz. Tam také bude ke zhlédnutí koleda nahraná a zazpívaná některými suchdolskými králi. 

Tři králové dorazí mimořádně online a popřejí lidem štěstí, zdraví a dlouhá léta také na www.trikralovasbirka.cz od 1. do 24. ledna 2021. Více informací naleznete v tiskové zprávě ZDE.

Video o letošní Tříkrálové sbírce si můžete prohlédnout ZDE.

Výběr poplatků v roce 2021

Sdělení pro občany – výběr poplatků v roce 2021

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 16. 12. 2020 schválilo usnesením č. ZM 518/13/6/1/2020 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kdy sazba poplatku byla navýšena z 500 Kč na 600 Kč. Výše ostatních poplatků zůstává beze změny.

Z důvodu šíření epidemie viru SARS CoV-2 žádáme občany, aby upřednostňovali úhradu poplatků prostřednictvím bankovního převodu na účet č. 0603167379/0800. Variabilní symbol poplatků na požádání sdělí pracovníci Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí na tel. č. 384 382 607, 384 781 104 nebo na e-mailové adrese: lsoudkova@meu.suchdol.czmpultrova@meu.suchdol.cz.

Děkujeme za pochopení