Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 27.01.2021 - celá lokalita Benátky

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 27.01.2021 od 07:30 do 15:30. Vypnutá oblast: celá lokalita Benátky. Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Společnost E.GD, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - pondělí 25.01.2021 - celá lokalita Benátky

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v pondělí 25.01.2021 od 07:30 do 15:30. Vypnutá oblast: celá lokalita Benátky. Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Charitativní Tříkrálová sbírka – informace od organizátora

Pandemie nemoci covid-19 zasáhla i do průběhu tradiční dobročinné Tříkrálové sbírky. Po dobu trvání 5. stupně PES kolednické skupinky do ulic nevyjdou, protože zdraví koledníků a dárců je pro Charitu na prvním místě. O koledu ale lidé nepřijdou. 

Tříkrálová sbírka ale v Suchdole nad Lužnicí a v Rapšachu probíhá. 

Přispět můžete třemi způsoby:

1) Do statické kasičky, které jsou umístěny na několika místech v Suchdole nad Lužnicí. Jako poděkování dostanete tříkrálový cukr, kalendář a křídu, kterou si můžete na svůj byt sami napsat tříkrálové požehnání. Kasičky budou umístěny do pátku 22. 1. 2021.

Kasičky: 

- Květiny Cattleya, Havlíčkova 454;

- Vinárna U Dušků, 28. října 149;

- Květinářství Levandule, Komenského 225,

- Cukrárna a kavárna U Růženky, Vitorazská 237;

- MPM pekařství, 28. října;

- na statku u Hojků (Žižkova 28);

- od čtvrtka 14. do 22. 1. také na vrátnicích firmy Eaton 

- Klikov - obchod Jednota

- Rapšach - OÚ; obchod Jednota 

 

2) Online kasička – na www.trikralovasbirka.cz. Nejprve zvolíte částku, kterou chcete charitu, v našem případě zastupující organizaci farnost Suchdol nad Lužnicí, podpořit, zadáte název města Suchdol nad Lužnici nebo PSČ a objeví se údaje farnosti, zadáte další požadované údaje a vyberete způsob platby (bankovní převod, platební karta). Můžete také zaškrtnout možnost, zda chcete potvrzení o daru. 

3) Možnost darování bez návštěvy online kasičky - řešeno přímo přes Tříkrálový sbírkový účet (Charita Česká republika) 66008822/0800 s příslušným VS – pro farnost Suchdol n. L. 77702055.

 

Více o Tříkrálové sbírce v Suchdole nad Lužnicí a okolí na webu farnosti: kostelyvitorazska.cz. Tam také bude ke zhlédnutí koleda nahraná a zazpívaná některými suchdolskými králi. 

Tři králové dorazí mimořádně online a popřejí lidem štěstí, zdraví a dlouhá léta také na www.trikralovasbirka.cz od 1. do 24. ledna 2021. Více informací naleznete v tiskové zprávě ZDE.

Video o letošní Tříkrálové sbírce si můžete prohlédnout ZDE.

Výběr poplatků v roce 2021

Sdělení pro občany – výběr poplatků v roce 2021

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 16. 12. 2020 schválilo usnesením č. ZM 518/13/6/1/2020 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kdy sazba poplatku byla navýšena z 500 Kč na 600 Kč. Výše ostatních poplatků zůstává beze změny.

Z důvodu šíření epidemie viru SARS CoV-2 žádáme občany, aby upřednostňovali úhradu poplatků prostřednictvím bankovního převodu na účet č. 0603167379/0800. Variabilní symbol poplatků na požádání sdělí pracovníci Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí na tel. č. 384 382 607, 384 781 104 nebo na e-mailové adrese: lsoudkova@meu.suchdol.czmpultrova@meu.suchdol.cz.

Děkujeme za pochopení

Kalendář města na rok 2021 v prodeji

Kalendář města na rok 2021 v prodeji

Město Suchdol nad Lužnicí vydává kalendář na rok 2021 s názvem Suchdolský malíř František Dryje. Jde o výběr obrazů z pozůstalosti Františka Dryjeho (1920–2005), povoláním učitele na základní škole v Suchdole. Každý týden je v kalendáři uvozen kresbou či malbou, které nejčastěji zachycují krajinu a lidi Suchdola a okolí. Připojeno je také několik zátiší. Na závěr je připojen komentář.

Kalendář je nástěnný, s týdenním kalendáriem. U jednotlivých dnů je prostor pro poznámky.

Kalendář je k dostání mj. v infocentru a na městském úřadu. Cena je 100 Kč

Kalendář Suchdol nad Lužnicí 2021 František Dryje