Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Pozvánka: Kurz osobního rozvoje

Kurz osobního rozvoje pro maminky, který pořádá nezisková organizace Attavena ve spolupráci s Městem Suchdol nad Lužnicí.

Místo: Suchdol nad Lužnicí, hasičská zbrojnice
Termín: 18. ledna 2021 – 25. května 2021
 
Více informací:
www.attavena.cz/kurz/kurz-osobniho-rozvoje-pro-maminky-suchdol-nad-luznici   

Koordinátorka projektu:

Eliška Burianová

+420 608 175 385

eliska.burianova@attavena.cz

 

Pro koho je kurz vhodný

Pro ženy, které si chtějí doplnit, rozšířit nebo zopakovat počítačové znalosti.

Pro ženy, které se chtějí připravit na návrat do práce.

Pro ženy, které chtějí lépe poznat samy sebe, své silné a slabé stránky a vhodný profesní směr.

Pro ty ženy, které na sobě chtějí pracovat.

Pro rodiče s dítětem do 15 let.

 

Jak kurz probíhá

Pravidelně každé pondělí a úterý, 13:00 – 16:30.

Výjimkou jsou státní svátky a školní prázdniny, kdy výuka neprobíhá.

1x individuální setkání s psychologem, po předchozí domluvě, mimo lekce.

O víkendu 30. – 31. 1. 2021 a 29. – 30. 5. 2021.

Hlavní část kurzu probíhá při pravidelných lekcích. Během nich vytvoříte ve spolupráci s dalšími 2-3 účastnicemi tým – firmu. Vyberete si oblast podnikání a od této chvíle budete všechny nové poznatky používat pro vaše pomyslné prosazení se na trhu. V týmu si budete měnit role, budete se učit prosadit svůj názor, ale také pracovat podle pravidla win-win (každý vyhrává). Budete poznávat sebe i své spolupracovníky a hledat nejlepší cestu k zadanému cíli. Budete se učit prezentovat výsledky své práce.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 02.12.2020 - část ul. Vitorazská

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 02.12.2020 od 08:00 do 15:00. Vypnutá oblast: část ul. Vitorazská čp. 214, 428, 556, 725 a 726 Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - pátek 04.12.2020 - část obce Františkov a Klikov

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v pátek 04.12.2020 od 07:30 do 15:30. Vypnutá oblast: část obce Františkov a Klikov. Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Úřední hodiny Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí (průběžně aktualizováno)

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

V souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 10. prosince 2020 č. 1294 

o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 se s účinností ode dne 14. 12. 2020 do 23. 12. 2020 úřední hodiny Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí upravují následovně:


PONDĚLÍ

08.00 – 10.30 HODIN

13.00 – 15.30 HODIN

 

 

STŘEDA

08.00 – 10.30 HODIN

13.00 – 15.30 HODIN

 

Upřednostňován bude písemný, elektronický či telefonický kontakt (http://www.suchdol.cz/mestsky-urad/kontakty) před osobním ve všech případech, kdy je to možné. Veškeré dokumenty budou přijímány od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím podatelny.

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI VOLEJTE NA TEL. Č.: 384 781 104

Výluky železniční přepravy na trati číslo 226 Veselí - Velenice v měsíci listopadu

Dle informace českých drah proběhnou v listopadu 2020 výluky železniční přepravy na trati číslo 226 Veselí - Velenice. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Aktuální výlukový jízdní řád: VJŘ


Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/)