Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Umět se dívat: Suchdolská noc kostelů

Co Váš čeká

Farnost Suchdol nad Lužnicí pořádá
Umět se dívat: Suchdolská noc kostelů

„Za dne jim byla záštitou, noc prozářila hvězdami.“

Program:
19:00 zahájení v kostele sv. Mikuláše
Seznámení s oslíkem
Divadelní scénka
Hudební vystoupení dětí
Literárně hudební pásmo za svitu svíček
Možnost nahlédnutí do farní kroniky, zahrát si na varhany, občerstvení.

www.nockostelu.cz

 

Plánované termíny

Kde