Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Spálený les: uctění památky obětí heydrichiády (mj. kauzy suchdolských holičů)

Co Váš čeká

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 od 10:30 se koná uctění památky popravených ve Spáleném lese v Lubech u Klatov spojené s položením věnců.

Za město Suchdol byli pozvání starosta Luboš Hešík, místostarosta Jan Kronika a pan František Jeřábek.

Jako doprovodný program bude možné v Klatovech navštívit při společné prohlídce výstavu „Spálený les 1942“  v bývalé vězeňské kapli Okresního soudu, výstavu „Atentát: 75. výročí atentátu na Heydricha“ (Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech) a zádušní mši svatou za popravené ve Spáleném lese (arciděkanský kostel Narození Panny Marie v Klatovech).

Mezi 73 jmény popravených v červnu 1942 najdeme suchdolské občany – Ladislava Císaře (narozen 26. 2. 1922 v Hrdlořezích), Jana Heřmana (18. 6. 1920 v Suchdole) a Rudolfa Šebestu (4. 2. 1923 v Suchdole). V červencovém čísle Suchdolského zpravodaje vyjde vzpomínkový text.

 

 

Plánované termíny

Kde