Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Dětský den na Klikově

Co Váš čeká

Osadní výbor Klikov a TJ Blesk Klikov pořádají branný Dětský den.
V sobotu 2. 6. 2018 za hospodou u kapličky v Klikově.

Mapku s trasou a stanovišti jednotlivých soutěží obdržíte na místě. Trasa pro malé i větší ú častníky. Je připravena střelba ze vzduchovky, kvízy a tajenky, hod míčkem a další. Občerstvení je zajištěno. Po absolvování trasy čeká na účastníky sladká odměna a opékání buřtů.

Plánované termíny

Kde