Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Zahájení výstavy ZUŠ – výtvarného oddělení v Suchdole

Co Váš čeká

Výtvarné oddělení Základní umělecké školy Třeboň, pobočka Suchdol nad Lužnicí si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy práce studentů 2017/2018.

Dne 15. června 2018, 16.00 h

Pedagogické vedení: MgA. Pavla Řeřichová, MgA. Matouš K. Řeřicha

Doprovodný program vernisáže: Účinkují žáci ze třídy paní učitelky Márie Miklošové

Výstava se koná v prostorách učebny výtvarného oboru a přilehlých chodbách ZŠ Suchdol nad LužnicíVernisáž Suchdol nad Lužnicí

Plánované termíny

Kde