Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Výlet do ZOO Plzeň

Co Váš čeká

Dne 19. května 2018 se uskuteční výlet do ZOO Plzeň. Zájemci, hlaste se na tel.: +420 724 560 275 nebo u paní Věry Novotné (býv. Český svaz žen). Cena: 280 Kč na osobu.

 

Plánované termíny

Kde