Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Recyklospektiva (výstava v Třeboni)

Co Váš čeká

Recyklospektiva

Matouš Karel Řeřicha 1978 a Pavla Řeřichová 1978

Recyklospektiva je retrospektivní výstavní projekt autora a jeho ženy poodhalující stopy a zastávky jednotlivých vlivů a výtvarných výběrů z celků a cyklů z let 1998–2019.

Malba, plastika, objekt, design, fotografie a grafický design.

Vernisáž pátek 8. 3. 2019 od 17.00 h. Výstava potrvá od 9. 3 do 2. 5. 2019


Recyklospektiva

Plánované termíny

Kde