Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Křížová cesta v přírodě

Co Váš čeká

Farnost Suchdol nad Lužnicí vás zve na Křížoovou cestu v přírodě

Přijďte v den, kdy náš Pán Ježíš svou lásku k nám nejvíc ukázal, projít spolu s ním a s dalšími, kteří mu také chtějí vzdát svou vděčnost, cestu utrpení, za kterým se ale skrývá naděje a radost. Můžeme do modlitby vložit i svá trápení, své kříže, své oběti a věřme, že Ježíš je může proměnit.

Budeme rozjímat nad jednotlivými událostmi z Ježíšovy cesty od nespravedlivého odsouzení až k jeho slavnému zmrtvýchvstání – podél řeky Lužnice.

Zastavení budou doprovázená čteným zamyšlením, prosbou, aby nám Ježíš pomáhal v té určité situaci a slokami písničky Byl jsi tam...

Křížová cesta bude příhodná pro děti i dospělé

Velký pátek, 19. 4. 2019, 10.00 h, u hřbitova v Suchdole nad Lužnicí

Plánované termíny

Kde