Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Zápis do mateřské školy

Co Váš čeká

Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2019 - 2020

se bude konat 2.5.2019 od 13.00 - 16.00 hodin

Žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání najdete na našich webových stránkách nebo 

si je můžete vyzvednout v mateřské škole

24.4.2019  od 8.00 – 15.30 hod.

Vyplněné žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání  odevzdáte při zápisu 2. 5. 2019 od 13.00 -16.00 hod.

 K zápisu si  přineste :

-vyplněný evidenční list s lékařským potvrzením
- vyplněnou žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání
- originál rodného listu dítěte
- očkovací průkaz
- občanský průkaz rodiče k ověření uvedených údajů.

 

Plánované termíny

Kde