Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Sběr použitého ošacení pro Diakonii Broumov)

Co Váš čeká

Město Suchdol nad Lužnicí vyhlašuje pro Diakonii Broumov, sociální družstvo

SBĚR  POUŽITÉHO  OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,

Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

Obuv – veškerou nepoškozenou

Hračky – nepoškozené a kompletní

Peří, péřové přikrývky a polštáře

Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

Knihy

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů

nábytek

znečištěný a vlhký textil

 

Sbírka se uskuteční ve dnech 7. 6. a 8. 6. 2019 v Suchdole nad Lužnicí

Čas: pátek od 9 do 17 hodin, sobota od 9 do 12 hodin

Místo: hlavní vchod do kulturního domu

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie

Plánované termíny

Kde