Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Nevšední… Sníst nebo nesníst? (premiéra Suchdolského divadla)

Co Váš čeká

 

 

Suchdolské divadlo: Nevšední… Sníst nebo nesníst? Premiéra autorského kusu. Režie: Lenka Chaloupková. Upoutávka je zcela nevšedně ve formě maličkého hlavolamu:

Nebývale Epochální Výtvor Suchdolského Elitního Divadla Nadchne I Vás

S

U

C

H

D

O

L

S

K

É

D

I

V

A

D

L

O

K

É

K

O

M

E

D

I

E

S

Ž

I

V

O

U

H

V

S

Ý

M

I

V

Ý

K

O

N

Y

N

E

P

R

O

U

Á

R

K

J

E

M

S

T

V

Í

K

T

E

R

É

P

D

S

O

C

A

L

É

T

A

S

T

Ř

E

Ž

Í

S

Á

B

C

T

E

T

O

Š

E

D

N

Í

N

E

P

P

U

S

O

O

U

R

E

P

V

!

Í

J

A

K

Č

O

Ř

C

N

U

N

A

E

S

I

E

N

7.

27.

E

T

Ď

J

I

H

Ě

T

E

U

H

T

C

R

D

U

M

Í

T

Š

L

O

D

T

A

J

R

I

Ě

D

Ě

V

Z

O

D

I

C

N

A

Š

E

N

S

É

M

Ý

L

Ě

V

K

S

A

Y

V

Ě

P

Z

I

C

R

I

M

E

R

P

A

N

E

V

Z

I

J

Ě

N

Č

E

D

 sobota 27. 7. 2019, 19.00 h, kino

Suchdolské divadlo Sníst nebo nesníst?

 

Suchdolské divadelní léto

Chceme Vás pozvat co nejsrdečněji na 12. ročník divadelního festivalu Suchdolské divadelní léto. Stejně jako v předešlých letech jsme připravili pro diváky ze Suchdola a okolí a samozřejmě též pro turisty a návštěvníky našeho krásného kouta Jižních Čech o červencových víkendech pohádky i představení pro dospělé. Představení se budou konat pod stanem na farní zahradě nebo v kulturním středisku v Suchdole nad Lužnicí. Posuďte sami, že je z čeho si vybírat.

Suchdolské divadelní léto

Plánované termíny

Kde