Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Sraz rodáků a přátel obce Halámky

Co Váš čeká

Pozvánka ze sousední obce: 

Vážení spoluobčané, rodáci a přátelé obce Halámky,

dne 25. června 2022 se v obci Halámky uskuteční oslava 300. výročí vzniku obce a 100. výročí založení hasičského sboru. Jménem obecního zastupitelstva Vás co nejsrdečněji zvu k účasti na této akci.

Program:

10:00 Zahájení oslav před obecním úřadem (předání hasičského praporu)

11:00 Průvod obcí k pomníku padlých v 1. světové válce (položení věnce) a přesun ke kulturnímu domu

12:00 Oběd a prohlídka expozice (hasičské techniky a fotografie věnované historii obce Halámky)

14:00 Zahájení hlavního programu (přivítání, zdravice, společenská zábava)

 

Kulturní program zajištěn. Hudební doprovod Petříkovská muzika.

K poslechu a tanci ve večerních hodinách bude hrát Třeboňská dvanáctka.

Stravování zajištěno v době od 11:00 do 21:00 hodin v restauraci U Jakuba formou zvýhodněného Rodáckého menu v jednotné ceně 150 Kč (polévka a výběr z pěti hotových jídel).

Starosta obce Halámky Jan Prokeš


Sraz rodáků a přátel obce Halámky

Plánované termíny

Kde