Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Mobilní rozhlas


 

Na přelomu března a dubna 2018 byly na Suchdolsku doposud pro komunikaci s občany a návštěvníky používané služby "Infokanál" a "Dej tip" nahrazeny novou moderní komunikační platformou s názvem "Mobilní rozhlas" (MR).

Jedná se o kombinaci informování občanů pomocí SMS zpráv, emailů a mobilní aplikace pro chytré telefony. Systém rovněž umí zasílat hlasové zprávy a provádět minireferenda a ankety. Za pokročilou a zajímavou funkci lze považovat propojení se službou Zmapujto.cz, pomocí které budou moci uživatelé upozorňovat na případný nepořádek v obcích.

Základem systému, který splňuje požadavky vyvolané novým nařízením EU o ochraně osobních dat tzv. GDPR, je pokročilá databáze jeho příjemců (občanů), na jejímž základě je možné zasílat informace nejen plošně všem, jak to bylo pouze doposud možné, ale i velmi cíleně na základě okruhu zájmu uživatelů anebo jejich místní příslušnosti. Například pokud dojde nalezení psa v m.č. Tušť, tak bude možné informovat příjemce s bydlištěm v Tušti, kteří se zaregistrovali do skupiny „Majitelé psů". A navíc je možné zvolit pro danou situaci nejvhodnější komunikační kanál. Opět v tomto případě například neposílat email, který by si někteří přečetli se zpožděním, ale zaslat zprávu ihned na telefon. Systém sám pozná, kdo používá aplikaci v telefonu a komu pošle zprávu pomocí SMS. MR řeší rovněž problém toho, že je stále mnoho občanů, kteří nemají email, ale využívají pouze klasický mobilní telefon. Velmi silnou výhodou to může být zejména při krizových situacích a to i s ohledem na souběžně dokončený projekt "klasického" digitálního rozhlasu, který v sobě zahrnuje i tzv. protipovodňová opatření, spočívající v automatickém zasílání sms zpráv v případě vyhlášení nejnižšího stupně povodňové aktivity.

Většinově budou informace rozesílány pro město bezplatnými komunikačními kanály (email, PUSH zpráva na displej chytrého telefonu se staženou aplikací platformy Android či iOS) a méně častěji prostřednictvím městem plně hrazených sms či hlasových zpráv.

Uživatelé, kteří se do MR chtějí přihlásit přes internet, tak mohou udělat na adrese https://suchdolnadluznici.mobilnirozhlas.cz

Pokud chce příjemce změnit své osobní údaje, upravit oblasti svých zájmů nebo se zcela z MR odhlásit, pak to může kdykoliv sám udělat ve správě svého profilu na adrese https://www.mobilnirozhlas.cz/o-nas

 

 

 

S pozdravem a společným přáním příjmu pokud možno jen dobrých zpráv

Luboš Hešík, starosta města