Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Informace Lékařské služby první pomoci Třeboň o.p.s. - mapa zdravotní péče

Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s. ve spolupráci s Městem Třeboň vypracovala aktuální mapu zdravotní péče v Třeboni.

Dovoluji si všem obcím ORP Třeboň mapu, informace a článek o LSPP Třeboň o.p.s. zaslat v přílohách.


Denisa Nováková

vedoucí sestra LSPP Třeboň o.p.s.

Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s.

Palackého náměstí 106/II

379 01 Třeboň

Tel.: +420 384 721 800

GSM: +420 725 757 575

E-mail: info@lekarskasluzba-trebon.cz

Uzavření městského úřadu dne 3. 10. 2022

Oznamujeme občanům, že z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude Městský úřad Suchdol nad Lužnicí v pondělí 3. 10. 2022 od 07.00 do 11.30 hodin pro veřejnost uzavřen. Úřední záležitosti bude možno vyřídit v odpoledních hodinách a v následujících dnech. Děkujeme za pochopení.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 05.10.2022 - vypnutí se týká části lokality Benátky

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 05.10.2022 od 08:00 do 16:00.
Vypnutá oblast: vypnutí se týká části lokality Benátky
Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, s.r.o.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - pondělí 03.10.2022 - vypnutí se týká celé ul. Husova, Jiráskova, Nábřežní, nám. T.G.Masaryka, části ul. ALšova, 28. října, Vitorazská a Žižkova

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v pondělí 03.10.2022 od 08:00 do 11:00.
Vypnutá oblast: vypnutí se týká celé ul. Husova, Jiráskova, Nábřežní, nám. T.G.Masaryka, části ul. ALšova, 28. října, Vitorazská a Žižkova


Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, s.r.o.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - pátek 02.09.2022 - vypnutí se týká celé ulice Dělnická, U Náhonu, část ul. Erbenova, Lužnická, Ha Huti, Palackého, Pražská a U Nádraží

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v pátek 02.09.2022 od 07:30 do 15:00.
Vypnutá oblast: vypnutí se týká celé ulice Dělnická, U Náhonu, část ul. Erbenova, Lužnická, Ha Huti, Palackého, Pražská a U Nádraží

Postup v případě poruchy internetu

Poruchu internetové sítě je nutno nahlásit Hotline společnosti PODA a. s. na e-mail: podpora@poda.cz nebo na tel. č. 730 430 430 (denně od 7:00 do 19:30 hod.). Při komunikaci je nutno uvést, že se jedná o síť ve vlastnictví města Suchdol nad Lužnicí a zároveň sdělit jméno a příjmení uživatele dle smlouvy o poskytování datových a telekomunikačních služeb. Na https://www.poda.cz/vypadky je uvedený detailní návod, jak v případě výpadku internetu postupovat. Je zde možnost zkontrolovat připojení, zda je chyba v síti společnosti PODA a. s., nebo v domácí, či u provozovatelů stránek.

(Odbor majetku a investic)