Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Upozornění pro návštěvníky Městského úřadu – vstup jen s ochrannými prostředky dýchacích cest (respirátor)

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.  MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN ze dne 22. února 2021 je od 25. února 2021 zakázán pohyb a pobyt v budově městského úřadu  bez ochrannýchprostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky  (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN14683+AC, které brání šíření kapének.

 

Upozornění pro návštěvníky sběrného dvora a kompostárny - vstup jen s ochrannými prostředky dýchacích cest

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY SBĚRNÉHO DVORA A KOMPOSTÁRNY
SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.  MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN ze dne 22. února 2021 je od 25. února 2021 zakázán pohyb a pobyt ve sběrném dvoře a kompostárně (kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry) bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN14683+AC, které brání šíření kapének.

Úřední hodiny Finančního úřadu

Úřední hodiny Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územního pracoviště v Třeboni

V souvislosti s opatřeními Vlády České republiky proti šíření viru Covid-19 a rozhodnutím Generálního finančního ředitelství jsou dočasně omezeny úřední hodiny Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územního pracoviště v Třeboni následovně:

     Pondělí    08:00 – 13:00

     Středa      12:00 – 17:00

Další informace rádi zodpoví pracovníci výše uvedeného územního pracoviště na telefonním čísle 384 752 111 – ústředna.

Tiskopisy Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky jsou k dispozici na podatelně Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí.

V letošním roce se na Městském úřadě Suchdol nad Lužnicí neuskuteční konzultační dny finančního úřadu.

Oprava poruchy vodovodu v Tušti - sobota 6.2. 2021

V sobotu 6.2.2021, bude probíhat oprava poruchy vodovodního řadu v Tušti před č.p. 102. ( výjezd na Halámky) - viz. označení "P" v přiložené situaci. Po dobu opravy (předpoklád 8.oo-12.oo hod.) bude přerušena dodávka pitné vody do všech nemovitostí podél mezinárodní silnice I/24 – vyznačeno v situaci žlutou barvou.

Úřední hodiny Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí (průběžně aktualizováno)

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

V souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 14. února 2021 č. 125, o nouzovém stavu, se ode dne 15. 2. 2021 úřední hodiny Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí vracejí na původně stanovené:

PONDĚLÍ      8.00 – 17.00 HODIN

STŘEDA       8.00 – 17.00 HODIN

PÁTEK         8.00 – 11.00 HODIN

Polední přestávka 11.00 – 11.30 HODIN

 

V souladu s výše uvedeným usnesením Vlády ČR bude i nadále upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt (http://www.suchdol.cz/mestsky-urad/kontakty) před osobním ve všech případech, kdy je to možné. Veškeré dokumenty budou přijímány od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím podatelny Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí, tel. 389 822 680, e-mail: podatelna@meu.suchdol.cz

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platí povinnost mít při osobním přímém kontaktu se zaměstnanci obecního úřadu a zaměstnanci jiných úřadů či veřejností ochranné prostředky dýchacích cest a dodržovat zvýšená hygienická opatření (dezinfekce, rukavice apod.).

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 27.01.2021 - celá lokalita Benátky

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 27.01.2021 od 07:30 do 15:30. Vypnutá oblast: celá lokalita Benátky. Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Společnost E.GD, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - pondělí 25.01.2021 - celá lokalita Benátky

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v pondělí 25.01.2021 od 07:30 do 15:30. Vypnutá oblast: celá lokalita Benátky. Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.