Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Povinně zveřejňované informace

9.  Žádosti o informace

Adresa pro podání žádostí:

10. Příjem žádostí a dalších podání

  • žádosti, stížnosti a další podání lze osobně doručit na podatelnu MěÚ, zasílat poštou na adresu MěÚ, faxem, či e-mailem

11. Opravné prostředky

  • odvolání, případně jiné opravné prostředky se podávají prostřednictvím příslušného odboru Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí, který napadené rozhodnutí vydal

12. Formuláře

  • formulář žádosti o informace si můžete stáhnout, odkaz viz. níže, nebo vyzvednout na podatelně 
  • žádost o informace

13. Popisy postupů

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1  Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  • Žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad podle § 16a odst.7 nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

  • Žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.

16.2 Výhradní licence

  • Žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zák. 106/1999 sb. nebyly poskytnuty.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.