Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Pečovatelské služby

Dům s pečovatelskými byty

Adresa: sídliště 9. května 860, Suchdol nad Lužnicí 

 

Dům s pečovatelskou službou

Adresa: Lužnická 218, Suchdol nad Lužnicí

  


ukázat na mapě


   Pravidla pro pronajímání podporovaných bytů v PČB Suchdol nad Lužnicí

 

   Žádost o přidělení pečovatelského bytu ve vlastnictví Města Suchdol nad Lužnicí

            Příloha č.1 - Vyjádření ošetřujícího lékaře

            Příloha č.2 - Čestné prohlášení

Velikosti bytů: 41–49 m2  

Nájemné: 60 Kč/m2 + služby (usnesení RM ze dne 15.5. 2019)

 

 

 ukázat na mapě


V tomto objektu je kancelář organizační složky "Pečovatelské služby města Suchdol nad Lužnicí". Vzhledem k tomu, že většinu pracovní doby je prováděna terénní činnost, doporučujeme před plánovanou návštěvou kanceláře termín  schůzky telefonicky předjednat.


Velikosti bytů: 29–49 m2  

Nájemné: 45 Kč/m2 + služby  

 

Pečovatelská služba je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje. 

Jihočeský kraj


Korespondenční adresa:

Město Suchdol nad Lužnicí, Organizační složka Pečovatelské služby města Suchdol nad Lužnicí, nám. T.G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, e-podatelna: podatelna@meu.suchdol.cz , ID dat. schránky: rtrb2hz


Adresa kanceláře:                                                                                                      

Dům s pečovatelskou službou, Lužnická 218, 378 06 Suchdol nad Lužnicí,                       ukázat na mapě

telefon: 384 781 143, email: pecovatelske.sluzby@meu.suchdol.cz


Kontaktní osoby:

Bc. Petra Neumayerová - vedoucí sociální pracovník

mobil: 725 402 990, e-mail: pneumayerova@meu.suchdol.cz

Lenka Maxová - pečovatelka

mobil: 602 246 503, e-mail: lmaxova@meu.suchdol.cz

Hana Tesařová - pečovatelka

mobil: 602 251 596, e-mail: htesarova@meu.suchdol.cz

 

Nákup osobního automobilu