Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Lužnice 7B

Rybářský revír tvoří soustava zaplavených Vlkovských štěrkopískovišť:

Vlkovská velká (Vlkovská pískovna) v k. ú. Vlkov 100 ha
(GPS 49°10'21.332"N, 14°42'46.467"E)
Vlkovská malá (Jezero Veselí I)   Veselí nad Lužnicí 10 ha
(GPS 49°10'18.172"N, 14°42'32.57"E)
Zastávka (Jezero Veselí)   Veselí nad Lužnicí 5 ha
(GPS 49°10'21.289"N, 14°42'45.369"E)
U Nekolů (Jezero Horusice)   Horusice 10 ha
(GPS 49°9'40.270"N, 14°42'14.288"E)
Zadní (Jezero Horusice I)   Vlkov 5 ha
(GPS 49°9'14.045"N, 14°42'35.772"E)

Horní míra u kapra obecného je 70 cm.

Každý ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.

Zákaz lovu ryb z ostrovů a jejich příbřežních mělčin. Zavážení nástrah povoleno, lov z plavidel zakázán. Úsek v délce cca 200 m před vjezdem na parkoviště je vyhrazen pro rybáře - držitele průkazů ZTP-P s přednostním právem lovu ryb. Úsek je vyznačen tabulemi. Celoroční zákaz rybolovu platí v prostoru soukromého pozemku "U lodi" (klub windsurfing).