Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Krizový štáb obce

Krizový štáb obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, zřizuje starosta příslušné obce jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací.

Složení krizového štábu:

Luboš Hešík, starosta, tel. č. 725 935 176

Ing. Alena Drábová, místostarostka, tel. č. 773 262 077

Bc. Martin Čalskovský, člen, tel. č. 724 181 968

Václav Hojek, člen, tel. č. 724 178 524

Josef Šubrt, člen, tel. č. 724 702 744