Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Osadní výbory

Ustanovení § 120 a § 121 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení)

Osadní výbor Klikov

Členové osadního výboru:

 • Václav BEDNÁŘ
 • Alois HALÁMKA
 • Jaroslava HOLÁNKOVÁ
 • Eva JANSTOVÁ
 • Blanka MAZAČOVÁ
 • Lubomír SOKOLÍK

Osadní výbor Tušť

Členové osadního výboru:

 • Jan CÍSAŘ
 • Ing. Miloš CEPÁK, PhD.
 • Ing. Alena DRÁBOVÁ
 • Richard PIPEK
 • Romana SMUTNÁ