Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Partnerská obec Brand-Nagelberg

Partnerská obec Brand-Nagelberg

Partnerská obec Brand-Nagelberg leží v Dolním Rakousku v oblasti regionu Waldviertel, přibližně 9 kilometrů severně od okresního města Gmünd, s rozlohou 36, 63 km2 a s přibližně 1 700 obyvateli.

Brand-Nagelberg leží přímo na hranicích (často používají sousloví „ganz nah an der Grenze“), při bývalé železné oponě, ale především v těsném sousedství s jižními Čechami. Můžeme v této souvislosti zmínit, že v Brandu se pravidelně koná festival dechových hudeb „Der böhmische Traum“ („Český sen“, www.derboehmischetraum.at).

Smlouva o partnerské spolupráci mezi Suchdolem nad Lužnicí a Brand-Nagelbergem byla podepsána 29. 9. 2007. V roce (sobota 3. října 2009) jsme na hraničním přechodu Neu-Nagelberg – Halámky společně oslavili dvacáté výročí pádu železné opony. Dne 19. srpna 2017 na stejném místě proběhne připomínka desátého výročí smlouvy o partnerství.

Historie osídlení

Vesnice Brand vznikla po lesním požáru v roce 1666 – odtud charakteristické hořící lesy v obecním znaku. První písemná zmínka vsi Steinbach je již k roku 1369. Pro Nagelberg je tradiční sklářství, listinně je sklářská huť doložena v roce 1635. Od roku 1725 dodnes existují sklářské hutě v Alt-Nagelbergu („Althütte“, „Stará Huť“). „Nová Huť“, „Neuhütte“ pracovala od roku 1811 do roku 1931. Obě hutě přešly v roce 1858 do vlastnictví Carla Stölzla, zakladatele firmy Stölzle-Oberglas. V roce 1927 byl Brand byl povýšen na městys (Marktgemeinde).

 

Brand-Nagelberg: obecní znak

 

Suchdol s partnerskou obcí spojuje také tradice sklářství. V obou obcích dlouhodobě působila zmíněná sklářská firma Stölzle. Brand-Nagelberg používá titul „GlasKunstDorf“, sklářská vesnice.

Elektronická publikace o Brand-Nagelbergu (v němčině). Kurt Einzinger (ed.): Panoptikum: Sehenswürdigkeiten – Besonderheiten – Kuriositäten – Marktgemeinde Brand-Nagelberg.  http://www.suchdol.cz/uploads/file/OKCR/brand_panoptikum.pdf

Propagační video: https://www.youtube.com/watch?v=bkz-TQygb3M&t=103s

 

Adresa obecního úřadu

Marktgemeinde Brand-Nagelberg
Hauptstrasse 117
A-3871 Alt-Nagelberg
Tel.: +43 2859 7217
info@brand-nagelberg.at
www.glaskunstdorf.at

 

Partnerství měst obecně

„Myšlenka partnerské spolupráce měst (town-twinning) se zrodila krátce po druhé světové válce se záměrem ochránit Evropu před dalším válečným konfliktem. Twinning vytváří jedinečnou příležitost k setkávání občanů evropských měst, k vzájemnému poznávání, k výměně myšlenek, zkušeností a názorů a k překonávání historicky podmíněných předsudků a nedůvěry. Dnes, po více než šedesáti letech, partnerská spolupráce měst přerostla v hnutí, které spojuje města a občany celé Evropy i světa. Twinningové hnutí, které je založeno na konkrétním setkávání občanů měst, na osobních kontaktech a přátelství, může zásadním způsobem napomoci procesu integrace Evropské unie.“ (www.smocr.cz)

Foto: Společná připomínka dvacetiletého výročí pádu železné opony v roce 2009.