Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je zajistit co nejdelší setrvání našich klientů ve svém přirozeném domácím prostředí. 

Pečujeme o tyto klienty tak, abychom pomohly co nejvíce zachovat jejich životní úroveň a kvalitu života, kterou měli doposud. S co nejlepším vědomím o situaci každého našeho klienta zvlášť se snažíme vytvořit plán péče „šitý na míru“. Tak, aby maximálně vyhovoval potřebám klienta a jeho rodiny a také tak, abychom jej profesionálně zvládaly.

Individuální přístup ke každému člověku je pro nás základ.

Bc. Petra Neumayerová, Hana Tesařová a Lenka Maxová

 

Zastupitelstvo města schválilo dne 8. září 2008 zřizovací listinu organizační složky „Pečovatelské služby města Suchdol nad Lužnicí“. Složka byla zaregistrována na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 24. 9. 2008. 

 

Kdo může být našim klientem?

Senior (od 65 let)

 • Osoba se zdravotním postižením (od 27 let)
 • Osoba s chronický onemocněním (od 27 let)
 • Rodina se třemi a více současně narozenými dětmi (do jejich tří let věku)

 

Kde všude za Vámi dojedeme?

Do Vašeho domova v Suchdole nad Lužnicí, Tušti, na Klikově, Františkově, v Boru i v Hrdlořezích

 

Kdy o klienty pečujeme?

 • Od pondělí do pátku (pouze v pracovní dny)
 • V čase od 7:00 do 15:30 hod.
 • Obědy rozvážíme v závislosti na provozu školní jídelny v době mezi 11:00 a 13:00 hod.


Jak a s čím můžeme pomoci?

Vždy se snažíme pomoci v činnostech, které momentálně sami nezvládáte, nebo jsou pro Vás náročné. Současně dbáme na podporu Vaší soběstačnosti.

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Za kolik peněz?

Ceník služeb se řídí podle vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění. Úplný ceník naleznete v příloze této stránky.

 • Hodinová taxa:
  • 130,- Kč / za 1 hodinu přímé péče u klienta
  • Úkonová taxa:
   • 78,- Kč / 1 oběd + 25,- Kč / jeho dovoz
   • 50,- Kč / za vyprání 1 kg prádla (osobního / ložního)
   • 130,- Kč / za nákup a dovoz velkého týdenního nákupu (více tašek, kartóny či balíky nápojů atp.)


 

 • Vnitřní pravidla Pečovatelských služeb města Suchdol nad Lužnicí
 

Důležité odkazy:

 

Na základě poznatků z terénní činnosti zpracovává vedoucí sociální pracovník některé podklady pro rozhodnutí volených orgánů ve věci přidělení volných bytů ve dvou objektech ve vlastnictví města, ve kterých se nacházejí pečovatelské byty.


Dům s pečovatelskými byty

Adresa: sídliště 9. května 860, Suchdol nad Lužnicí 

 

Dům s pečovatelskou službou

Adresa: Lužnická 218, Suchdol nad Lužnicí

  


ukázat na mapě


   Pravidla pro pronajímání podporovaných bytů v PČB Suchdol nad Lužnicí

 

   Žádost o přidělení pečovatelského bytu ve vlastnictví Města Suchdol nad Lužnicí

            Příloha č.1 - Vyjádření ošetřujícího lékaře

            Příloha č.2 - Čestné prohlášení

Velikosti bytů: 41–49 m2  

Nájemné: 60 Kč/m2 + služby (usnesení RM ze dne 15.5. 2019)

 

 

 ukázat na mapě


V tomto objektu je kancelář organizační složky "Pečovatelské služby města Suchdol nad Lužnicí". Vzhledem k tomu, že většinu pracovní doby je prováděna terénní činnost, doporučujeme před plánovanou návštěvou kanceláře termín  schůzky telefonicky předjednat.


Velikosti bytů: 29–49 m2  

Nájemné: 45 Kč/m2 + služby  

 

Pečovatelská služba je finančně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje. 

Jihočeský kraj


Korespondenční adresa:

Město Suchdol nad Lužnicí, Organizační složka Pečovatelské služby města Suchdol nad Lužnicí, nám. T.G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, e-podatelna: podatelna@meu.suchdol.cz , ID dat. schránky: rtrb2hz


Adresa kanceláře:                                                                                                      

Dům s pečovatelskou službou, Lužnická 218, 378 06 Suchdol nad Lužnicí,                       ukázat na mapě

telefon: 384 781 143, email: pecovatelske.sluzby@meu.suchdol.cz


Kontaktní osoby:

Bc. Petra Neumayerová - vedoucí sociální pracovník

mobil: 725 402 990, e-mail: pneumayerova@meu.suchdol.cz

Lenka Maxová - pečovatelka

mobil: 602 246 503, e-mail: lmaxova@meu.suchdol.cz

Hana Tesařová - pečovatelka

mobil: 602 251 596, e-mail: htesarova@meu.suchdol.cz

 

Nákup osobního automobilu