Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Ceník pečovatelských služeb

Ceník výše úhrad za úkony pečovatelské služby

Ceny platné od 17.10.2018

 

Základní činnosti při poskytování sociální služby:

  1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu:

Úkon

Sazba

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

100,- Kč/hodinu

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

100,- Kč/hodinu

pomoc při prostorové orientaci

100,- Kč/hodinu

pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

100,- Kč/hodinu

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

100,- Kč/hodinu

 

  1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

Úkon

Sazba

pomoc při úkonech osobní hygieny

100,- Kč/hodinu

pomoc při základní péči o vlasy, nehty

100,- Kč/hodinu

pomoc při použití WC

100,- Kč/hodinu

 

  1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

Úkon

Sazba

zajištění stravy od smluvního dodavatele
(dodavatel Školní jídelna, Základní škola Suchdol nad Lužnicí)*

59,- Kč/1 oběd

dovoz nebo donáška jídla

20,- /1 oběd

pomoc při přípravě jídla a pití

100,- Kč/hodinu

příprava a podávání jídla a pití

100,- Kč/hodinu

 

  1. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

Úkon

Sazba

běžný úklid a údržba domácnosti

100,- Kč/hodinu

pomoc při zajištění velkého úklidu (např. sezónního úklidu, úklidu po malování, úklid společných prostor domu, mytí oken)

100,- Kč/hodinu

údržba domácích spotřebičů

100,- Kč/hodinu

donáška vody

100,- Kč/hodinu

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

100,- Kč/hodinu

běžné nákupy a pochůzky

100,- Kč/hodinu

velký nákup, například týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

100,- Kč/hodinu

praní a žehlení ložního prádla

50,- Kč/kg

praní a žehlení osobního prádla

50,- Kč/kg

 

* V době, kdy smluvní dodavatel neumožňuje odběr stravy (např. prázdniny), bude strava zajištěna jiným dodavatelem.

  1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Úkon

Sazba

doprovázení dospělého k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

100,- Kč/hodinu

doprovázení dětí do předškolního a školského zařízení, k lékaři a zpět

100,- Kč/hodinu

 

 

Fakultativní služby:

Úkon

Sazba

Doprovod na vycházky, výlety

100,- Kč/hodinu

Dohled nad uživatelem

100,- Kč/hodinu

 

U úkonů uváděných v jednotce Kč/hodina je účtováno každých započatých 15 minut. Bližší informace na tel. 384 781 143 – paní Vlasta Gorná.