Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Leták pečovatelských služeb

Pečovatelská služba

města Suchdol nad Lužnicí

 

Poslání:

Posláním pečovatelské služby města Suchdol nad Lužnicí je poskytovat takovou podporu a pomoc klientům, která umožňuje zachovat v maximální míře jejich dosavadní způsob života, pomáhá v nepříznivých životních situacích, zvládat pobyt v domácím prostředí, zajišťovat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby.

Služba je určena pro osoby žijící na území města Suchdol nad Lužnicí:

 • pro seniory

 • pro osoby se zdravotním postižením od 27 let

 • pro osoby s chronickým onemocněním od 27 let

 • pro rodiny se třemi a více dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci

   

Poskytované služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

   

Provozní doba:

 • pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hodin

   

Kontakt:

Dům s pečovatelskou službou, Lužnická 218, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, telefon 384 781 143.