Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Rada města

Členové rady:

 •     Ing. Miloš Cepák, Ph.D., "Za aktivní Suchdolsko"
 •     Ing. Alena Drábová, "Za aktivní Suchdolsko"
 •     Luboš Hešík, "Za aktivní Suchdolsko"
 •     Mgr. Marie Kalátová, "Společně"
 •     Lubomír Sokolík, "Za aktivní Suchdolsko"

Komise

Ustanovení § 122 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení)

Sportovní komise

Členové komise:  

 • Karel Bednář
 • Luboš Dvořák
 • Pavel Hadač
 • Rudolf Korbel
 • Jan Kronika
 • Mgr. Ladislav Ondřich
 • Jan Prášil
 • Ing. Lukáš Soudek - předseda
 • Karel Šimánek

Přestupková komise

Ustanovení § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 53 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Členové komise:

 •     František Bumba
 •     JUDr. Lenka Cvrčková - předsedkyně
 •     Pavel Hrbek
 •     Marcela Pultrová

Usnesení přijatá na jednání rady města - veřejné verze (bez osobních údajů)

Volební období 2018 - 2022

NÁZEV:

DATUM:

PŘILOŽENÝ SOUBOR:

 1. jednání rady města

 12.11.2018

Usnesení RM č.1/2018

 2. jednání rady města

 28.11.2018 Usnesení RM č.2/2018

 3. jednání rady města

 10.12.2018 Usnesení RM č.3/2018

 4. jednání rady města

 31.12.2018 Usnesení RM č.4/2018
 5. jednání rady města  16.01.2019 Usnesení RM č.5/2019

 6. jednání rady města

 30.01.2019 Usnesení RM č.6/2019
 7. jednání rady města  13.02.2019 Usnesení RM č.7/2019 
 8. jednání rady města  27.02.2019 Usnesení RM č.8/2019
 9. jednání rady města  06.03.2019 Usnesení RM č.9/2019
 10. jednání rady města  20.03.2019 Usnesení RM č.10/2019
 11. jednání rady města 27.03.2019

Usnesení RM č. 11/2019

 12. jednání rady města 10.04.2019

Usnesení RM č. 12/2019

 13. jednání rady města 24.04.2019 Usnesení RM č. 13/2019 
 14. jednání rady města 15.05.2019 Usnesení RM č. 14/2019 
 15. jednání rady města 27.05.2019 Usnesení RM č. 15/2019
 16. jednání rady města 03.06.2019 Usnesení RM č. 16/2019
 17. jednání rady města 07.06.2019 Usnesení RM č. 17/2019 
 18. jednání rady města 24.06.2019 Usnesení RM č. 18/2019 
 19. jednání rady města 17.07.2019 Usnesení RM č. 19/2019
 20. jednání rady města 29.07.2019 Usnesení RM č. 20/2019
 21. jednání rady města 02.08.2019 Usnesení RM č. 21/2019
 22. jednání rady města 19.08.2019 Usnesení RM č. 22/2019
 23. jednání rady města 02.09.2019 Usnesení RM č. 23/2019
 24. jednání rady města 16.09.2019 Usnesení RM č. 24/2019
 25. jednání rady města 23.09.2019 Usnesení RM č. 25/2019
 26. jednání rady města 07.10.2019 Usnesení RM č. 26/2019
 27. jednání rady města 16.10.2019 Usnesení RM č. 27/2019
 28. jednání rady města 06.11.2019 Usnesení RM č. 28/2019
 29. jednání rady města 13.11.2019 Usnesení RM č. 29/2019
 30. jednání rady města 25.11.2019 Usnesení RM č. 30/2019
 31. jednání rady města 28.11.2019 Usnesení RM č. 31/2019
 32. jednání rady města 03.12.2019 Usnesení RM č. 32/2019
 33. jednání rady města 12.12.2019 Usnesení RM č. 33/2019
 34. jednání rady města 31.12.2019 Usnesení RM č. 34/2019 
 35. jednání rady města 29.01.2020 Usnesení RM č. 35/2020
 36. jednání rady města 12.02.2020 Usnesení RM č. 36/2020
 37. jednání rady města 19.02.2020 Usnesení RM č. 37/2020
 38. jednání rady města 04.03.2020 Usnesení RM č. 38/2020
 39. jednání rady města 11.03.2020 Usnesení RM č. 39/2020
 40. jednání rady města 13.03.2020 Usnesení RM č. 40/2020
 41. jednání rady města 23.03.2020 Usnesení RM č. 41/2020
 42. jednání rady města 02.04.2020 Usnesení RM č. 42/2020 
 43. jednání rady města 08.04.2020 Usnesení RM č. 43/2020 
 44. jednání rady města 22.04.2020 Usnesení RM č. 44/2020
 45. jednání rady města 29.04.2020 Usnesení RM č. 45/2020
 46. jednání rady města 06.05.2020 Usnesení RM č. 46/2020
 47. jednání rady města 13.05.2020 Usnesení RM č. 47/2020
 48. jednání rady města 20.05.2020 Usnesení RM č. 48/2020
 49. jednání rady města 03.06.2020 Usnesení RM č. 49/2020
 50. jednání rady města 22.06.2020 Usnesení RM č. 50/2020
 51. jednání rady města 08.07.2020 Usnesení RM č. 51/2020
 52. jednání rady města 13.07.2020 Usnesení RM č. 52/2020
 53. jednání rady města 29.07.2020 Usnesení RM č. 53/2020
 54. jednání rady města 10.08.2020 Usnesení RM č. 54/2020
 55. jednání rady města 02.09.2020 Usnesení RM č. 55/2020 
 56. jednání rady města 16.09.2020 Usnesení RM č. 56/2020 
 57. jednání rady města 17.09.2020 Usnesení RM č. 57/2020 
 58. jednání rady města 21.10.2020 Usnesení RM č. 58/2020
 59. jednání rady města 29.10.2020 Usnesení RM č. 59/2020
 60. jednání rady města 11.11.2020 Usnesení RM č. 60/2020
 61. jednání rady města 18.11.2020 Usnesení RM č. 61/2020
 62. jednání rady města 23.11.2020 Usnesení RM č. 62/2020
 63. jednání rady města 25.11.2020 Usnesení RM č. 63/2020 
 64. jednání rady města 27.11.2020 Usnesení RM č. 64/2020 
 65. jednání rady města 02.12.2020 Usnesení RM č. 65/2020 
 66. jednání rady města 09.12.2020 Usnesení RM č. 66/2020
 67. jednání rady města 31.12.2020 Usnesení RM č. 67/2020
 68. jednání rady města 07.01.2021 Usnesení RM č. 68/2021
 69. jednání rady města 20.01.2021 Usnesení RM č. 69/2021
 70. jednání rady města 08.02.2021 Usnesení RM č. 70/2021
 71. jednání rady města 17.02.2021 Usnesení RM č. 71/2021
 72. jednání rady města 24.02.2021 Usnesení RM č. 72/2021
 73. jednání rady města 24.03.2021 Usnesení RM č. 73/2021
 74. jednání rady města 15.04.2021 Usnesení RM č. 74/2021
 75. jednání rady města 21.04.2021 Usnesení RM č. 75/2021
 76. jednání rady města 03.05.2021 Usnesení RM č. 76/2021
 77. jednání rady města 19.05.2021 Usnesení RM č. 77/2021
 78. jednání rady města 02.06.2021 Usnesení RM č. 78/2021
 79. jednání rady města 21.06.2021 Usnesení RM č. 79/2021
 80. jednání rady města 04.08.2021 Usnesení RM č. 80/2021
 81. jednání rady města 30.08.2021 Usnesení RM č. 81/2021
 82. jednání rady města 08.09.2021 Usnesení RM č. 82/2021
 83. jednání rady města 20.09.2021 Usnesení RM č. 83/2021
 84. jednání rady města 22.09.2021 Usnesení RM č. 84/2021
 85. jednání rady města 13.10.2021 Usnesení RM č. 85/2021
 86. jednání rady města 03.11.2021 Usnesení RM č. 86/2021
 87. jednání rady města 10.11.2021

Usnesení RM č. 87/2021

 88. jednání rady města 22.11.2021

Usnesení RM č. 88/2021

 89. jednání rady města 23.11.2021 Usnesení RM č. 89/2021 
90. jednání rady města 29.11.2021 Usnesení RM č. 90/2021
91. jednání rady města 06.12.2021 Usnesení RM č. 91/2021
92. jednání rady města 15.12.2021 Usnesení RM č. 92/2021
93. jednání rady města 31.12.2021 Usnesení RM č. 93/2021
94. jednání rady města 06.01.2022 Usnesení RM č. 94/2022
95. jednání rady města 12.01.2022 Usnesení RM č. 95/2022
96. jednání rady města 31.01.2022 Usnesení RM č. 96/2022
97. jednání rady města 09.02.2022 Usnesení RM č. 97/2022
98. jednání rady města 14.02.2022 Usnesení RM č. 98/2022
99. jednání rady města 21.02.2022 Usnesení RM č. 99/2022
100. jednání rady města 28.02.2022 Usnesení RM č. 100/2022
101. jednání rady města 09.03.2022 Usnesení RM č. 101/2022
102.jednání rady města 21.03.2022 Usnesení RM č. 102/2022
103.jednání rady města 20.04.2022 Usnesení RM č. 103/2022
104.jednání rady města 25.04.2022 Usnesení RM č. 104/2022
105.jednání rady města 01.06.2022 Usnesení RM č. 105/2022
106.jednání rady města 02.06.2022 Usnesení RM č. 106/2022
107.jednání rady města 20.06.2022 Usnesení RM č. 107/2022
108.jednání rady města 18.07.2022 Usnesení RM č. 108/2022
109.jednání rady města 08.08.2022 Usnesení RM č. 109/2022 
110.jednání rady města 14.09.2022 Usnesení RM č. 110/2022

 

 

Usnesení přijatá na jednání rady města - veřejné verze (bez osobních údajů)

Volební období 2014 - 2018

NÁZEV:

DATUM:

PŘILOŽENÝ SOUBOR:

 1. jednání rady města

 14.11.2014

Usnesení RM č.1/2014

 2. jednání rady města

 19.11.2014

Usnesení RM č.2/2014

 3. jednání rady města

  1.12.2014

Usnesení RM č.3/2014

 4. jednání rady města

    8.12.2014

Usnesení RM č.4/2014

 5. jednání rady města

 22.12.2014

Usnesení RM č.5/2014

 6. jednání rady města

  31.12.2014

Usnesení RM č.6/2014

 7. jednání rady města

  5.1.2015

Usnesení RM č.7/2015

 8. jednání rady města

 12.1.2015

Usnesení RM č.8/2015

 9. jednání rady města

26.1.2015 Usnesení RM č.9/2015
10. jednání rady města  2.2.2015 Usnesení RM č.10/2015
11. jednání rady města 9.2.2015 Usnesení RM č.11/2015
12. jednání rady města 16.2.2015 Usnesení RM č.12/2015
13. jednání rady města 23.3.2015 Usnesení RM č.13/2015
14. jednání rady města 20.4.2015 Usnesení RM č.14/2015
15. jednání rady města 29.4.2015 Usnesení RM č.15/2015
16. jednání rady města 6.5.2015 Usnesení RM č.16/2015
17. jednání rady města 18.5.2015 Usnesení RM č.17/2015
18. jednání rady města 27.5.2015 Usnesení RM č.18/2015
19. jednání rady města 1.6.2015 Usnesení RM č.19/2015
20. jednání rady města 10.6.2015 Usnesení RM č.20/2015
21. jednání rady města 22.6.2015 Usnesení RM č.21/2015
22. jednání rady města 15.7.2015 Usnesení RM č.22/2015
23. jednání rady města 23.7.2015 Usnesení RM č.23/2015
24. jednání rady města 27.7.2015 Usnesení RM č.24/2015
25. jednání rady města 13.8.2015 Usnesení RM č.25/2015
26. jednání rady města 26.8.2015 Usnesení RM č.26/2015
27. jednání rady města 2.9.2015 Usnesení RM č.27/2015
28. jednání rady města 23.9.2015 Usnesení RM č.28/2015
29. jednání rady města 30.9.2015 Usnesení RM č.29/2015
30. jednání rady města 12.10.2015 Usnesení RM č.30/2015
31. jednání rady města 19.10.2015 Usnesení RM č.31/2015
32. jednání rady města 30.10.2015 Usnesení RM č.32/2015
33. jednání rady města 4.11.2015 Usnesení RM č.33/2015
34. jednání rady města 16.11.2015 Usnesení RM č.34/2015
35. jednání rady města 25.11.2015 Usnesení RM č.35/2015
36. jednání rady města 2.12.2015 Usnesení RM č.36/2015
37. jednání rady města 30.12.2015 Usnesení RM č.37/2015
38. jednání rady města 13.1.2016 Usnesení RM č.38/2016
39. jednání rady města 27.1.2016 Usnesení RM č.39/2016
40. jednání rady města 1.2.2016 Usnesení RM č.40/2016
41. jednání rady města 10.2.2016 Usnesení RM č.41/2016
42. jednání rady města 24.2.2016 Usnesení RM č.42/2016
43. jednání rady města 29.2.2016 Usnesení RM č.43/2016
44. jednání rady města 30.3.2016 Usnesení RM č.44/2016
45. jednání rady města 13.4.2016 Usnesení RM č.45/2016
46. jednání rady města 27.4.2016 Usnesení RM č.46/2016
47. jednání rady města 11.5.2016 Usnesení RM č.47/2016
48. jednání rady města 23.5.2016 Usnesení RM č.48/2016
49. jednání rady města 8.6.2016 Usnesení RM č.49/2016
50. jednání rady města 15.6.2016 Usnesení RM č.50/2016
51. jednání rady města 4.7.2016 Usnesení RM č.51/2016
52. jednání rady města 20.7.2016 Usnesení RM č.52/2016
53. jednání rady města 27.7.2016 Usnesení RM č.53/2016
54. jednání rady města 1.8.2016 Usnesení RM č.54/2016
55. jednání rady města 10.8.2016 Usnesení RM č.55/2016
56. jednání rady města 31.8.2016 Usnesení RM č.56/2016
57. jednání rady města 7.9.2016 Usnesení RM č.57/2016
58. jednání rady města 21.9.2016 Usnesení RM č.58/2016
59. jednání rady města 5.10.2016 Usnesení RM č.59/2016
60. jednání rady města 26.10.2016 Usnesení RM č.60/2016
61. jednání rady města 9.11.2016 Usnesení RM č.61/2016
62. jednání rady města 23.11.2016 Usnesení RM č.62/2016
63. jednání rady města 7.12.2016 Usnesení RM č.63/2016
64. jednání rady města 23.12.2016 Usnesení RM č.64/2016
65. jednání rady města 30.12.2016 Usnesení RM č.65/2016
66. jednání rady města 04.01.2017 Usnesení RM č.66/2017
67. jednání rady města 11.01.2017 Usnesení RM č.67/2017
68. jednání rady města 01.02.2017 Usnesení RM č.68/2017
69. jednání rady města 15.02.2017 Usnesení RM č.69/2017
70. jednání rady města 20.02.2017 Usnesení RM č.70/2017 
71. jednání rady města 13.03.2017 Usnesení RM č.71/2017
72. jednání rady města 20.03.2017 Usnesení RM č.72/2017
73. jednání rady města 12.04.2017 Usnesení RM č.73/2017
74. jednání rady města 03.05.2017 Usnesení RM č.74/2017
75. jednání rady města 17.05.2017 Usnesení RM č.75/2017
76. jednání rady města 24.05.2017 Usnesení RM č.76/2017
77. jednání rady města 29.05.2017 Usnesení RM č.77/2017
78. jednání rady města 07.06.2017 Usnesení RM č.78/2017
79. jednání rady města 12.06.2017 Usnesení RM č.79/2017
80. jednání rady města 21.06.2017 Usnesení RM č.80/2017
81. jednání rady města 27.06.2017 Usnesení RM č.81/2017
82. jednání rady města 03.07.2017 Usnesení RM č.82/2017
83. jednání rady města 12.07.2017 Usnesení RM č.83/2017
84. jednání rady města 19.07.2017 Usnesení RM č.84/2017
85. jednání rady města  26.07.2017 Usnesení RM č.85/2017 
86. jednání rady města 30.08.2017 Usnesení RM č.86/2017
87. jednání rady města 13.09.2017 Usnesení RM č.87/2017
88. jednání rady města 02.10.2017 Usnesení RM č.88/2017
89. jednání rady města  09.10.2017 Usnesení RM č.89/2017
90. jednání rady města  16.10.2017 Usnesení RM č.90/2017
91. jednání rady města 30.10.2017 Usnesení RM č.91/2017
92. jednání rady města 13.11.2017 Usnesení RM č.92/2017
93. jednání rady města 27.11.2017 Usnesení RM č.93/2017
94. jednání rady města  29.11.2017 Usnesení RM č.94/2017 
95. jednání rady města 06.12.2017 Usnesení RM č.95/2017
96. jednání rady města 11.12.2017 Usnesení RM č.96/2017
97. jednání rady města 27.12.2017 Usnesení RM č.97/2017
98. jednání rady města 10.01.2018 Usnesení RM č.98/2018
99. jednání rady města 31.01.2018 Usnesení RM č.99/2018
100. jednání rady města 07.02.2018 Usnesení RM č.100/2018
101. jednání rady města 21.02.2018 Usnesení RM č.101/2018
102. jednání rady města 01.03.2018 Usnesení RM č.102/2018
103. jednání rady města 05.03.2018 Usnesení RM č.103/2018 
104. jednání rady města  14.03.2018 Usnesení RM č.104/2018 
105. jednání rady města 19.03.2018 Usnesení RM č.105/2018 
106. jednání rady města 28.03.2018 Usnesení RM č.106/2018 
107. jednání rady města 16.04.2018 Usnesení RM č.107/2018 
108. jednání rady města 23.04.2018 Usnesení RM č.108/2018 
109. jednání rady města 04.05.2018 Usnesení RM č.109/2018 
110. jednání rady města 16.05.2018 Usnesení RM č.110/2018
111. jednání rady města 23.05.2018 Usnesení RM č.111/2018
112. jednání rady města 04.06.2018 Usnesení RM č.112/2018
113. jednání rady města 18.06.2018 Usnesení RM č.113/2018
114. jednání rady města 27.06.2018 Usnesení RM č.114/2018
115. jednání rady města 18.07.2018 Usnesení RM č.115/2018
116. jednání rady města 15.08.2018 Usnesení RM č.116/2018
117. jednání rady města 17.09.2018 Usnesení RM č.117/2018
118. jednání rady města 17.10.2018 Usnesení RM č.118/2018

 

Volební období 2010 - 2014

.... (připravujeme)

Volební období 2006 - 2010

.... (připravujeme)