Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Obecně závazné vylášky

Vyhlášky z roku 2021 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 • Datum schválení zastupitelstvem města: 29. 4. 2021  
 • Účinnost od: 14. 5. 2021 
 • Datum pozbytí platnosti: 31. 12. 2021  
 
 • Datum schválení zastupitelstvem města: 29. 04. 2021  
 • Účinnost od: 14. 5. 2021 
 • Datum pozbytí platnosti: 31. 12. 2021 
 
 • Datum schválení zastupitelstvem města: 2. 12. 2021  
 • Účinnost od: 1. 1. 2022  
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti 
 
 • Datum schválení zastupitelstvem města: 2. 12. 2021  
 • Účinnost od: 1. 1. 2022
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti 
 
 • Datum schválení zastupitelstvem města: 2. 12. 2021  
 • Účinnost od: 1. 1. 2022  
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti 
 

Vyhláška z roku 2020 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 • Datum schválení zastupitelstvem města: 16. 12. 2020  
 • Účinnost od: 1. 1. 2021
 • Datum pozbytí platnosti: 29. 4. 2021  

Vyhlášky z roku 2019 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 • Datum schválení zastupitelstvem města: 12. 12. 2019  
 • Účinnost od: 1. 1. 2020
 • Datum pozbytí platnosti: 31. 12. 2019 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

 • Datum schválení zastupitelstvem města: 12. 12. 2019  
 • Účinnost od: 1. 1. 2020
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Příloha vyhlášky 

 • Datum schválení zastupitelstvem města: 12. 12. 2019  
 • Účinnost od: 1. 1. 2020
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti

¨

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku ze vstupného 

 • Datum schválení zastupitelstvem města: 12. 12. 2019  
 • Účinnost od: 1. 1. 2020
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu

 • Datum schválení zastupitelstvem města: 12. 12. 2019  
 • Účinnost od: 1. 1. 2020
 • Datum pozbytí platnosti: 29. 4. 2021 

 

 

Vyhláška z roku 2018

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 27. 06. 2018
 • Účinnost od: 25. 7. 2018
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti

 

 

Vyhláška z roku 2017

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 18. 12. 2017
 • Účinnost od: 1. 1. 2018
 • Datum pozbytí platnosti: 31. 12. 2019 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Vyhláška z roku 2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku ze vstupného
 • Datum schválení zastupitelstvem města : 16. 12. 2014
 • Účinnost od: 1. 1. 2016
 • Datum pozbytí platnosti: 31. 12. 2019 

Vyhlášky z roku 2014

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů ve vymezeném veřejném prostranství.
 • Datum schválení zastupitelstvem města : 15. 09. 2014
 • Účinnost od: 2. 10. 2014
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, příloha č.5

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 16. 6. 2014
 • Účinnost od: 4. 7. 2014
 • Datum pozbytí platnosti: 31. 12. 2019
 • Bližší informace k problematice, která je předmětem vyhlášky, získáte v kanceláři odboru ekonomického.

Vyhlášky z roku 2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku.

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 20. 6. 2012
 • Účinnost od: 9. 7. 2012
 • Datum pozbytí platnosti: 30. 09. 2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.9/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení.

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 20. 6. 2012
 • Účinnost od: 9. 7. 2012
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti

Vyhlášky z roku 2010

 Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku  ubytovací kapacity.

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 29. 11. 2010
 • Účinnost od: 1. 1. 2011
 • Datum pozbytí platnosti: 31. 12. 2019 
 • Bližší informace k problematice, která je předmětem vyhlášky, získáte v kanceláři odboru ekonomického.

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 29. 11. 2010
 • Účinnost od: 1. 1. 2011
 • Datum pozbytí platnosti: 31. 12. 2019 
 • Bližší informace k problematice, která je předmětem vyhlášky, získáte v kanceláři odboru ekonomického.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku ze psů.

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 29. 11. 2010
 • Účinnost od: 1. 1. 2011
 • Datum pozbytí platnosti: 31. 12. 2019 
 • Bližší informace k problematice, která je předmětem vyhlášky, získáte v kanceláři odboru ekonomického.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se mění OZV č.2/2009.

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 9. 2. 2010
 • Účinnost od: 24. 2. 2011
 • Datum pozbytí platnosti:v platnosti

Vyhlášky z roku 2009

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 stanovující systém shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 9. 11. 2009
 • Účinnost od: 1. 1. 2010
 • Datum pozbytí platnosti:v platnosti 
 • Datum schválení zastupitelstvem města : 15. 6. 2009
 • Účinnost od: 1. 7. 2009  
 • Datum pozbytí platnosti:v platnosti 
 • Bližší informace k problematice, která je předmětem vyhlášky, získáte v kanceláři odboru kultury a cestovního ruchu.

Vyhlášky z roku 2008

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o stanovení podmínek pro pořádání veřejných hudebních produkcí

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 8.9.2008
 • Účinnost od: 26. 9. 2008 
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti
 • Bližší informace k problematice, která je předmětem vyhlášky, získáte v kanceláři odboru kultury a cestovního ruchu.

Novela Obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 8.9.2008
 • Účinnost od: 1. 1. 2009
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 23.6.2008
 • Účinnost od: 1. 1. 2009
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti

Vyhlášky z roku 2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 29.5.2006
 • Účinnost od: 15. 6. 2006
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o užívání plakátovacích ploch v majetku města

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 29.5.2006
 • Účinnost od: 16. 6. 2006
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti

Vyhláška z roku 2004

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2001 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 15.12.2004
 • Účinnost od: 1. 1. 2005
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti

Vyhlášky z roku 2003

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 24.11.2003
 • Účinnost od: 1. 1. 2004
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Suchdol nad Lužnicí

 • Datum schválení zastupitelstvem města : 12.8.2002
 • Účinnost od: 1. 10. 2003
 • Datum pozbytí platnosti: v platnosti