Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Úřední deska

Název Vyvěšeno Svěšení Přiložené soubory
VV-OOP-Přechodná úprava provozu na silnici III/1502 a MK v k.ú. Tušť dne 26.05.2022 18.05.2022 03.06.2022 METR 7964-2022-MK -Tust-cyklistický závod.pdf
DIO BLesk Klikov. závod ml.pdf
Oznámení o vyhlášení Nařízení Města Třeboň č. 2/2022 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy - Nové Hrady-ORP Třeboň 17.05.2022 02.06.2022 nařízení-č.2-22 pl vr-22.pdf
oznameni o vyhlaseni a oprave narizeni2-2022.pdf
Lesy České republiky vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci v k.ú. Tušť 16.05.2022 01.06.2022 Podmínky VŘ k.ú. Tušť.pdf
Prohlášení účestníka VŘ k. ú. Tušť.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Vitorazsko za rok 2021 16.05.2022 30.06.2022 DSO Vitorazsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.pdf
Návrh Závěrečného účtu svazku obcí Vitorazsko za rok 2021 16.05.2022 30.06.2022 Návrh ZÚ DSO 2021.pdf
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 19. 05. 2022 11.05.2022 19.05.2022 Oznameni_obce - KÚ_19.05.2022.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2022 - TJ Vitoraz Tušť 05.05.2022 05.05.2025 TJ Vitoraz.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2022 - TJ Blesk Klikov, cyklistický oddíl 05.05.2022 05.05.2025 Cyklistický klub.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2022 - TJ Blesk Klikov 05.05.2022 05.05.2025 TJ Blesk.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2022 - SK Suchdol nad Lužnicí, z.s. 05.05.2022 05.05.2025 SK.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 12/2022 - záměr pronájmu části pozemku p.č. 178/2 v k.ú. Tušť 04.05.2022 Záměr č. 12-2022.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 25.04.2022 29.04.2022 31.12.2023 RZ_41.pdf
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 29.04.2022 31.05.2022 Porovnání položek_2021_vodné_stočné.pdf
Oznámení Finančního úřadu o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitostí na rok 2022 26.04.2022 26.05.2022 Veřejná vyhláška_00304688.pdf
Letak_slozenky2022.pdf
Letak_HPS_2022.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 20.04.2022 26.04.2022 31.12.2023 RZ_29-40.pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DORUČENÍ NÁVRHU 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 11.04.2022 20.05.2022 VV - VP.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2022 - Sokol Suchdol nad Lužnicí, z.s 11.04.2022 11.04.2025 Sokol.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 11/2022 - záměr prodeje pozemku p.č. 800/1 v k.ú. Klikov 29.03.2022 Záměr č. 11-2022.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 10/2022 - záměr směny pozemků v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 29.03.2022 Záměr č. 10-2022.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 9/2022 - záměr směny části pozemku p.č. 1078/3 za část pozemku p.č. 1079/1 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 29.03.2022 Záměr č. 9-2022.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 8/2022 - záměr směny části pozemku p.č. 1014/1 za část pozemku p.č. 1017/3 a části p.č. 1016/1 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 29.03.2022 Záměr č. 8-2022.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 7/2022 - záměr prodeje pozemku p.č. 1390/2 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 29.03.2022 Záměr č. 7-2022.pdf
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Suchdol nad Lužnicí dne 21.03.2022 28.03.2022 31.12.2023 ZM_21.3.2022_RZ_25-28.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 4/2022 - záměr pronájmu pozemku p.č. 460/1 v k.ú. Klikov 15.03.2022 Záměr č. 4-2022.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 09.03.2022 11.03.2022 31.12.2023 RZ_24.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 28.02.2022 07.03.2022 31.12.2023 RZ_18-23.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 14.02.2022 16.02.2022 31.12.2023 RZ_17.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 09.02.2022 16.02.2022 31.12.2023 RZ_9-16.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 3/2022 - záměr prodeje části pozemku p.č. 25 a části p.č. 26 v k.ú. Hrdlořezy 09.02.2022 Záměr č. 3-2022.pdf
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Suchdol nad Lužnicí dne 24.01.2022 26.01.2022 31.12.2023 RZ_5-8_ZM_24.1.2022.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 12.01.2022 19.01.2022 31.12.2023 RZ_1-4.pdf
Schválený střednědobý výhled Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí na roky 2023-2024 11.01.2022 31.12.2022 MŠ_schválený_výhled_2023_2024.pdf
Schválený rozpočet Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2022 11.01.2022 31.12.2022 MŠ_schválený_rozpočet_2022.pdf
Schválený střednědobý výhled Základní školy Suchdol nad Lužnicí na roky 2023-2024 10.01.2022 31.12.2022 ZŠ_schválený_výhled_2023_2024.pdf
Schválený rozpočet Základní školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2022 10.01.2022 31.12.2022 ZŠ_schválený_rozpočet_2022.pdf
Schválený střednědobý výhled Města Suchdol nad Lužnicí na roky 2023-2024 10.01.2022 31.12.2022 Schválený_výhled_města_2023_2024.pdf
Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2022 10.01.2022 31.12.2022 Schválený_rozpočet_města_2022.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 31.12.2021 07.01.2022 31.12.2022 RZ_153-167.pdf
Schválený rozpočet DSO "Vitorazsko" na rok 2022 30.12.2021 31.12.2022 Schválený rozpočet podeps..pdf
Schválený střednědobý výhled DSO "Vitorazsko" na roky 2023-2024 30.12.2021 31.12.2024 Schválený výhled podeps..pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 15.12.2021 20.12.2021 31.12.2022 RZ_148-152.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 06.12.2021 09.12.2021 31.12.2022 RZ_142-147.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 23.11.2021 30.11.2021 31.12.2022 RZ_141.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 22.11.2021 24.11.2021 31.12.2022 RZ_140.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 10.11.2021 18.11.2021 31.12.2022 RZ_134-139.pdf
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Suchdol nad Lužnicí dne 03.11.2021 10.11.2021 31.12.2022 RZ_ZM_3.11.2021.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 13.10.2021 20.10.2021 31.12.2022 RZ_128-132.pdf
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Suchdol nad Lužnicí dne 22.09.2021 29.09.2021 31.12.2022 RZ_ZM_22.9.2021.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 20.09.2021 22.09.2021 31.12.2022 RZ_122-125.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 08.09.2021 14.09.2021 31.12.2022 RZ_109-121.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 30.08.2021 06.09.2021 31.12.2022 RZ_97-108.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 04.08.2021 10.08.2021 31.12.2022 RZ_86-96.pdf
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Suchdol nad Lužnicí dne 30.06.2021 08.07.2021 31.12.2022 RZ_ZM_30.06.2021.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2021 - Hospic Třeboň 08.07.2021 08.07.2024 Dotace-Hospic Třeboň.pdf
Schválený závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2020 01.07.2021 30.06.2022 Schválený_závěrečný_účet_2020.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 21.06.2021 25.06.2021 31.12.2022 RZ_70-83.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2021 - SK Suchdol nad Lužnicí, z.s. 25.06.2021 25.06.2024 Dotace-SK Suchdol.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2021 - Sokol Suchdol nad Lužnicí, z.s. 25.06.2021 25.06.2024 Dotace-Sokol-Soudek.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2021 - TJ Sokol 25.06.2021 25.06.2024 Dotace-TJ Sokol Dvořák.pdf
Závěrečný účet Svazku "Vitorazsko" za rok 2020 15.06.2021 30.07.2022 Schválený ZÚ podepsaný.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 02.06.2021 09.06.2021 31.12.2022 RZ_65-69.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 19.05.2021 21.05.2021 31.12.2022 RZ_57-64.pdf
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Suchdol nad Lužnicí dne 12.05.2021 19.05.2021 31.12.2022 RZ_ZM_12.05.2021.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 21.04.2021 28.04.2021 31.12.2022 RZ_52-56.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 15.04.2021 22.04.2021 31.12.2022 RZ_41-51.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 17.02.2021 23.02.2021 31.12.2022 RZ_20-26.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 08.02.2021 10.02.2021 31.12.2022 RZ_7-19.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 20.01.2021 25.01.2021 31.12.2022 RZ_1-6.pdf
Schválený střednědobý výhled Města Suchdol nad Lužnicí na roky 2022-2023 04.01.2021 31.12.2023 Schválený_výhled_města_2022_2023.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2022-2023 15.12.2020 31.12.2023 Strednedoby_vyhled_MS_2022-2023.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2022-2023 15.12.2020 31.12.2023 Strednedoby_vyhled_ZS_2022-2023.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 38/2020 - záměr prodeje bytových jednotek v čp. 753 sídl. Na Pražské v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 23.11.2020 Záměr č. 38-2020.pdf
KN_čp. 753.png
situace_čp. 753.png
Opatření obecné povahy č. j. 33784/2020-MZE-16212 týkající se poškození lesních porostů 29.07.2020 31.12.2022 33784_2020-MZE-16212.pdf
OOP cj 33784_2020_Priloha c. 1_27-7-2020.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na dofinancování zavlažování fotbalového hřiště - TJ Sokol Suchdol nad Lužnicí 07.07.2020 07.07.2023 Sokol_zavlažování.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2020 - TJ Blesk Klikov, cyklistický oddíl 31.03.2020 31.03.2023 TJ Blesk Klikov_cyklistický klub.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2020 - TJ Blesk Klikov 31.03.2020 31.03.2023 TJ Blesk Klikov.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2020 - SK Suchdol nad Lužnicí, z.s. 29.03.2020 29.03.2023 SK Suchdol nad Lužnicí,z.s..pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2020 - Sokol Suchdol nad Lužnicí, z.s 29.03.2020 29.03.2023 Sokol Suchdol nad Lužnicí,z.s..pdf
Smlouva o poskytnutí investiční dotace - Římskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí 31.07.2019 31.07.2022 Římskokatolická farnost.pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovcové stromy 03.04.2019 31.12.2022 OOP_18918_2019-MZE-16212(kbXu9L).pdf