Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Úřední deska

Název Vyvěšeno Svěšení Přiložené soubory
Společné rozhodnutí o umístění stavby "Cyklostezka u vlakového nádraží-cyklistická cesta Lužnice a Nežárka" 25.02.2021 12.03.2021 cyklostezka u vlakového nádrazí cyklistická cesta Luznice Nezárka.pdf
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v části k. ú. Klikov 24.02.2021 12.03.2021 SPU_065565_2021_2017_DOL.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 3/2021 - záměr výpůjčky části pozemku p.č. 563/8 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 17.02.2021 Záměr č. 3-2021.pdf
Společné povolení k provedení stavby "Suchdol nad Lužnicí - Tři Facky, vodovod pro napojení místní části" 15.02.2021 01.03.2021 spol. povolení_vodovod_Tři Facky.pdf
Řád veřejného pohřebiště města Suchdol nad Lužnicí 12.02.2021 28.02.2021 Řád_pohřebiště.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 31.12.2020 07.01.2021 31.12.2021 RZ_83-98.pdf
Schválený střednědobý výhled Města Suchdol nad Lužnicí na roky 2022-2023 04.01.2021 31.12.2021 Schválený_výhled_města_2022_2023.pdf
Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2021 04.01.2021 31.12.2021 Schválený_rozpočet_města_2021.pdf
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Suchdol nad Lužnicí dne 16.12.2020 22.12.2020 31.12.2021 ZM_16_12.pdf
Schválený střednědobý výhled "DSO Vitorazsko" na roky 2022-2023 16.12.2020 31.12.2023 Schválený_výhled_2022_2023.pdf
Schválený rozpočet DSO "Vitorazsko" na rok 2021 16.12.2020 31.12.2022 Schválený rozpočet_DSO_2021.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 09.12.2020 14.12.2020 31.12.2021 RZ_78-82.pdf
Rozpočtové opatření č. 5 realizované v období listopad 2020 - Svazek obcí "Vitorazsko" 14.12.2020 31.12.2021 Rozpočtová opatření_11_ 2020.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 02.12.2020 09.12.2020 31.12.2021 RZ_74-77.pdf
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Suchdol nad Lužnicí dne 02.12.2020 07.12.2020 31.12.2021 ZM_2_12.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 27.11.2020 02.12.2020 31.12.2021 RZ_73.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 23.11.2020 30.11.2020 31.12.2021 RZ_62-72.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 38/2020 - záměr prodeje bytových jednotek v čp. 753 sídl. Na Pražské v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 23.11.2020 Záměr č. 38-2020.pdf
KN_čp. 753.png
situace_čp. 753.png
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2022-2023 16.11.2020 31.12.2021 strednedoby_vyhled_ZŠ.pdf
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2022-2023 16.11.2020 31.12.2021 strednedoby_vyhled_MŠ.pdf
Návrh rozpočtu Základní školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2021 16.11.2020 31.12.2021 navrh_rozpočtu_ZŠ.pdf
Návrh rozpočtu Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2021 16.11.2020 31.12.2021 navrh_rozpočtu_MŠ.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 21.10.2020 28.10.2020 31.12.2021 RZ_56-61.pdf
Záměr Města Suchdol nad Lužnicí č. 22/2020 - záměr prodeje pozemku p.č. 1050/2 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí 15.10.2020 Záměr č. 22-2020.pdf
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Suchdol nad Lužnicí dne 30.09.2020 07.10.2020 31.12.2021 ZM_30_9.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 16.09.2020 25.09.2020 31.12.2021 RM_16_9.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 02.09.2020 09.09.2020 31.12.2021 RM_2_9.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 10.08.2020 14.08.2020 31.12.2021 RM_10.8..pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 29.07.2020 05.08.2020 31.12.2021 RM_29.7._.pdf
Opatření obecné povahy č. j. 33784/2020-MZE-16212 týkající se poškození lesních porostů 29.07.2020 31.12.2022 33784_2020-MZE-16212.pdf
OOP cj 33784_2020_Priloha c. 1_27-7-2020.pdf
Rozpočtové opatření č. 4 realizované v období červen 2020 - Svazek obcí "Vitorazsko" 29.07.2020 31.12.2021 Rozpočtová opatření 2020...pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 13.07.2020 15.07.2020 31.12.2021 RM_13.7..pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 08.07.2020 15.07.2020 15.12.2021 RM_8.7.pdf
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Suchdol nad Lužnicí dne 30.06.2020 15.07.2020 31.12.2021 ZM_30.6._.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 22.06.2020 15.07.2020 31.12.2021 RM_22.6._.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na dofinancování zavlažování fotbalového hřiště - TJ Sokol Suchdol nad Lužnicí 07.07.2020 07.07.2023 Sokol_zavlažování.pdf
Rozpočtové opatření č. 3 realizované v období květen 2020 - Svazek obcí "Vitorazsko" 18.06.2020 31.12.2021 Rozpočtová opatření 2020_.pdf
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Suchdol nad Lužnicí dne 11.06.2020 16.06.2020 31.12.2021 ZM_11.6.pdf
Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2019 15.06.2020 30.06.2021 zaverecny_ucet_2019.pdf
Sumář závěrečného účtu za rok 2019 15.06.2020 30.06.2021 Sumář závěrečného účtu za rok 2019.pdf
Schválený závěrečný účet Svazku obcí "Vitorazsko" za rok 2019 09.06.2020 30.06.2021 Závěrečný účet.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 20.05.2020 29.05.2020 31.12.2021 RM_20.5.pdf
Rozpočtové opatření č. 2 realizované v období duben 2020 - Svazek obcí "Vitorazsko" 22.05.2020 31.12.2021 RZ_2.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí "Vitorazsko" za rok 2019 22.05.2020 30.06.2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 DSO Vitorazsko.pdf
Závěrečný účet Svazku obcí "Vitorazsko" za rok 2019 22.05.2020 30.06.2021 Závěrečný účet a plnění rozpočtu DSO Vitorazsko za rok 2019.pdf
Rozpočtové opatření č. 1 realizovaná v období březen 2020 - Svazek obcí "Vitorazsko" 15.04.2020 31.12.2021 Rozpočtová opatření 2020.pdf
Rozpočtová opatření schválená Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 23.03.2020 02.04.2020 31.12.2021 RM_23.3.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2020 - TJ Blesk Klikov, cyklistický oddíl 31.03.2020 31.03.2023 TJ Blesk Klikov_cyklistický klub.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2020 - TJ Blesk Klikov 31.03.2020 31.03.2023 TJ Blesk Klikov.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2020 - SK Suchdol nad Lužnicí, z.s. 29.03.2020 29.03.2023 SK Suchdol nad Lužnicí,z.s..pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2020 - Sokol Suchdol nad Lužnicí, z.s 29.03.2020 29.03.2023 Sokol Suchdol nad Lužnicí,z.s..pdf
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Suchdol nad Lužnicí dne 12.03.2020 24.03.2020 31.12.2021 ZM_12.3.pdf
Rozpočtová opatření schválené Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 12.02.2020 19.02.2020 31.12.2021 RM_12.2.pdf
Rozpočtové opatření schválené Radou města Suchdol nad Lužnicí dne 29.01.2020 17.02.2020 31.12.2021 RM_29.1.pdf
Schválený rozpočet Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2019 03.01.2020 31.12.2021 Rozpočet MŠ_2019.pdf
Schválený rozpočet Základní školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2019 03.01.2020 31.12.2021 Rozpočet ZŠ_2019.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2020-2021 03.01.2020 31.12.2021 MŠ-výhled_2020-2021.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2020-2021 03.01.2020 31.12.2021 ZŠ-výhled_2020-2021.pdf
Schválený střednědobý výhled DSO "Vitorazsko" na roky 2021 - 2022 27.12.2019 31.12.2022 Schválený střednědobý výhled DSO Vitorazsko.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Města Suchdol nad Lužnicí na r. 2021 a 2022 19.12.2019 31.12.2022 Schválený výhled města na r. 2021,2022.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2021-2022 19.12.2019 31.12.2022 Schválený výhled MŠ na r. 2021,2022.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2021-2022 19.12.2019 31.12.2022 Schválený výhled ZŠ na r.2021,2022.pdf
Smlouva o poskytnutí investiční dotace - Římskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí 31.07.2019 31.07.2022 Římskokatolická farnost.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2019 - TJ Blesk Klikov 23.04.2019 23.04.2022 TJ Blesk_Klikov_2019.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2019 - SK Suchdol nad Lužnicí, z.s. 11.04.2019 11.04.2022 SK_Suchdol_2019.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2019 - Sokol Suchdol nad Lužnicí, z.s. 11.04.2019 12.04.2022 Sokol_Suchdol_2019.pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovcové stromy 03.04.2019 31.12.2022 OOP_18918_2019-MZE-16212(kbXu9L).pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2020 a 2021 15.01.2019 31.12.2021 Schválený střednědobý výhled města 2020_2021.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2020 a 2021 03.01.2019 31.12.2021 Schválený střednědobý výhled MŠ_2020_2021.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Suchdol nad Lužnicí na rok 2020 a 2021 03.01.2019 31.12.2021 Schválený střednědobý výhled ZŠ_2020_2021.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí "Vitorazsko" na rok 2020 a 2021 12.11.2018 31.12.2021 Schválený výhled Vitorazsko_2020_2021.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 - SK Suchdol nad Lužnicí z.s. 05.04.2018 05.04.2021 Smlouva_SK Suchdol z.s._2018.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 - TJ Blesk Klikov z.s. 04.04.2018 04.04.2021 Smlouva_TJ Blesk_2018.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 - Sokol Suchdol nad Lužnicí z.s. 04.04.2018 04.04.2021 Smlouva_Sokol z.s._2018.pdf