Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Vodné, stočné

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15.12. 2021 schválilo ceny vodného a stočného pro rok 2022 včetně úprav (navýšení) pevných složek vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru :

 


   Vodné Stočné Celkem
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
2016  24,06  27,67  21,11  24,28  45,17  51,95
2017   24,77  28,49  22,72  26,13  47,49  54,62
2018   25,44  29,26  23,87  27,45  49,31  56,71

2019 

 26,36  30,31  25,42  29,23  51,78  59,54

2020

leden - duben

(DPH 15%)

 27,94  32,13  26,56  30,54  54,50  62,67

2020

květen - prosinec

(DPH 10%)

 27,94  30,73  26,56  29,22  54,50  59,95

2021

28,44 31,28 25,96 28,55 54,40 59,84

2022

29,68  32,65  25,74  28,31  55,42  60,96 

Výše pevných složek vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru (bez DPH) v Kč/rok:

 

 

Typ vodoměru 

 

Kalendářní rok

 

 

1. skupina

do 2,5 Qp(m3/H)

 

 

2. skupina

do 6 Qp(m3/H)

3.skupina

 do 10 Qp(m3/H)

4. skupina

do 15 Qp(m3/H)

pevná složka stočného z jiných zdrojů
  vodné stočné celkem vodné stočné celkem vodné stočné celkem vodné stočné celkem  
 2021  256  109  365  1014  407  1421  2265  879  3144  4286  1618  5904  0,94
 2022  257 239  496   1479  1375  2854  4106  3819  7925  9235 8589  17824   2,24


Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné: 

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2022

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2019

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017 

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2016

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2015

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací: 

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2018 -2027 (varianta C) - červen 2018

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 - prosinec 2014

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 - leden 2014