Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Krizové řízení - výstrahy ČHMÚ

Aktualita

20červenec2017

Výstraha ČHMÚ číslo IVNJ_2017/21

ZCZC 717
WOCZ66 OPIN 201853

        VÝSTRAHA ČHMÚ- VÝSKYT NEBEZPEČNÝCH JEVŮ

Číslo:  IVNJ_2017/21

Vydaná: čtvrtek 20.07.2017 20:53  (18:53 UTC)

Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Jihočeský:(CB,JH,)
       Vysočina:(ZR,)
       od čtvrtka 20.07.2017 20:30


Přes okres Ždár nad Sázavou postupuje k severovýchodu rozsáhlá bouřka.
Další bouřkové pásmo postupuje podél Novohradských hor k severovýchodu přes
okresy České Budějovice a Jindřichův Hradec. V uvedených lokalitách se
vyskytují kroupy o velikosti přes 2 cm a přívalové srážky s intenzitou přes
30 mm za 30 minut.

Bouřka z okresu Ždár nad Sázavou postupuje dále k severovýchodu do
Pardubického kraje přes okres Svitavy a dále do Olomouckého kraje, okresu
Šumperk. Pásmo bouřek podél Novohradských hor bude dále postupovat do
okresu Jihlava, Ždár nad Sázavou a Třebíč.

Doporučení ke zmírnění následků jevů:
-V oblastech zasažených přívalovými srážkami lze očekávat rychlý odtok vody
ze svahů, rychlé rozvodnění malých toků, potoků a jindy suchých koryt,
zatopení níže položených míst, sklepů, podemletí komunikací apod.
-Pro omezení škod silným nárazovým větrem zajistit okna, dveře, odstranit
nebo upevnit volně položené předměty (zahradní nábytek, slunečníky apod.),
zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.
-Dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí úrazu větrem uvolněnými
předměty, pádem ulomených větví apod. a zásahu bleskem.
-Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů
zobrazených na stránkách ČHMÚ
www.chmi.cz nebo v aplikaci chytrého telefonu,
tabletu, apod.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Rosa
       
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.
html?layout=1


Distribuce: C,J,
NNNN

Další novinky

your image

Konzultační dny Finančního úřadu konané na MěÚ v Suchdole nad Lužnicí

Konzultační dny Finančního úřadu pro Jihočeský kraj – územní pracoviště Třeboň budou probíhat v malé zasedací síni Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí  ve dnech 18. 02. 2020 a 10. 03. 2020 v čase od 13.00 do 17.00 hodin.
Budou zde k dispozici tiskopisy daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Nepůjde pouze o výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ale budou zde poskytovány i relevantní informace potřebné pro jeho vyplnění.