Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

06červen2018

Informace k akci: I/24 Suchdol nad Lužnicí, Tušť - protihluková opatření na sil. I. třídy

 

 Akce: I/24 Suchdol nad Lužnicí, Tušť - protihluková opatření na sil. I. třídy

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice informuje občany, že v Suchdole nad Lužnicí a místní části Tušť proběhne realizace výměny stávajících oken za nová protihluková. Realizace se týká pouze objektů u silnice I. třídy I/24 určených k bydlení, u kterých jsou překročeny hygienické limity hluku pro starou hlukovou zátěž ve smyslu Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněných vnitřních prostorech staveb tak, aby hladina hluku byla snížena na úroveň, která splňuje hygienické limity stanovené Krajskou hygienickou stanicí pro Jihočeský kraj, a sice 60 dB/noc a 70 dB/den pro starou hlukovou zátěž.
Výměna oken bude provedena v chráněných prostorech, tj. obytných místnostech (nikoliv u příslušenství, hospodářských prostor, prostorů k podnikání apod.).
Akce bude zahájena v květnu 2018 stavební firmou PDC SIMOST s.r.o., předpokládaný termín dokončení stavebních prací je v prosinci 2018.

Další novinky

your image

Oznámení o přerušení dodávky el. energie - středa 02.12.2020 - část ul. Vitorazská

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 02.12.2020 od 08:00 do 15:00. Vypnutá oblast: část ul. Vitorazská čp. 214, 428, 556, 725 a 726 Přerušení bude v místě oznámeno plakáty.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.