Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

21leden2019

Úprava křižovatky silnic I/24 ul. Pražská a III/1505 ul. Tyršova v Suchdole nad Lužnicí

Příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy tj.  krajský úřad vydal podnět na vypracování projektové dokumentace a zařazení do plánu investičních akcí.

Ve věci zařazení úpravy křižovatky silnic I/24 ul. Pražská a III/1505 ul. Tyršova v Suchdole nad Lužnicí vydal příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy tj.  krajský úřad podnět na vypracování projektové dokumentace a zařazení do plánu investičních akcí. Podnět vychází z návrhu Policie ČR, dopravního inspektorátu Jindřichův Hradec ze dne 4.1. 2019, který byl vypracován v reakci na žádost o svolání jednání, kterou zaslalo Město Suchdol nad Lužnicí  krajskému úřadu  v říjnu 2018.

Další novinky

your image

Kontejnery na bioodpad

Od 10. 4. 2019 je možno dávat bioodpad ze zahrad do velkoobjemových kontejnerů. Do kontejnerů lze dávat pouze trávu, listí, plevel.

Seznam míst kontejnerů:

Bor – u bývalého kravína,

Hrdlořezy – u hasičské nádrže (u cesty směr Nové Hrady),

Klikov – vedle prodejny Coop,

Suchdol nad Lužnicí – u hokejbalového hřiště,

Tušť – u potoka pod penzionem Lužnice.