Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

05únor2019

Žádost města o prodloužení “plné čáry” na výjezdu směr Třeboň....

Město podalo Krajskému úřadu v Českých Budějovicích, odboru dopravy žádost o změnu vodorovného dopravního značení na výjezdu z města směrem na Třeboň.

Jedná se o úsek od  vjezdu do areálu firmy BRAMA po konec zástavby. Změna spočívá v nahrazení stávající přerušované středové čáry středovou čáru plnou. Podnět ze strany veřejnosti projednalo v závěru minulého roku zastupitelstvo města.

Přílohy

Další novinky