Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

05únor2019

Žádost města o prodloužení “plné čáry” na výjezdu směr Třeboň....

Město podalo Krajskému úřadu v Českých Budějovicích, odboru dopravy žádost o změnu vodorovného dopravního značení na výjezdu z města směrem na Třeboň.

Jedná se o úsek od  vjezdu do areálu firmy BRAMA po konec zástavby. Změna spočívá v nahrazení stávající přerušované středové čáry středovou čáru plnou. Podnět ze strany veřejnosti projednalo v závěru minulého roku zastupitelstvo města.

Přílohy

Další novinky

your image

Kontejnery na bioodpad

Od 10. 4. 2019 je možno dávat bioodpad ze zahrad do velkoobjemových kontejnerů. Do kontejnerů lze dávat pouze trávu, listí, plevel.

Seznam míst kontejnerů:

Bor – u bývalého kravína,

Hrdlořezy – u hasičské nádrže (u cesty směr Nové Hrady),

Klikov – vedle prodejny Coop,

Suchdol nad Lužnicí – u hokejbalového hřiště,

Tušť – u potoka pod penzionem Lužnice.