Město Suchdol/Lužnicí

Katalog ubytovatelů

Novinky ze Suchdolska

Aktualita

22březen2019

Ředitelství silnic a dálnic plánuje opravu průtahu Tuště

Ředitelství silnic a dálnic připravuje z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na letošní letní měsíce přibližně tříměsíční uzavírku části silnice I/24 (úsek od železničního přejezdu u supermarketu Penny až po konec zástavby v Tušti směrem na Halámky).Po jednání s rakouskou stranou bude zřejmě veškerá kamionová doprava odkloněna na hraniční přechod Nová Bystřice. Původně zamýšlené souběžné odklonění části kamionové dopravy na hraniční přechod Dolní Dvořiště nebylo ze strany rakouských dopravních institucí akceptováno z důvodu připravovaných dopravních omezení v důsledku realizace dopravních staveb na rakouském území. Osobní doprava bude odkloněna na krajské komunikace a komunikace města. Povolení k uzavírce však není v tuto chvíli vydáno a proto o něm bude veřejnost informována později. V době konání posledního zastupitelstva města nebylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a proto nelze sdělit jakkékoliv relevantní informace k harmonogramu (např. etapizaci) stavby. Přesto zastupitelstvo města odsouhlasilo uvolnění prostředků města na kompletní opravu stávajícího chodníku od křižovatky na Rapšach po konec zástavby směr Halámky, ve stejném úseku je zpracováván projekt nového veřejného osvětlení. Na základě dlouhodobé snahy města o navýšení počtu míst na přecházení v centrální části Tuště zastupitelstvo odsouhlasilo uvolnění finančních prostředků na výstavbu nového chodníku v úseku od křižovatky směr Rapšach (u pomníku) po zatáčku u restaurace, což je nezbytnou podmínkou pro vznik nového místa na přecházení naproti pizzerii a zachování stávajícího místa na přecházení u bývalého MNV. Na tuto snahu zastupitelstva města teď budou navazovat projekční práce tak, aby tyto investice mohly být letos v rámci stavby realizovány. Investice státu jsou odhadovány na cca 28 mil. Kč bez DPH, výši investic ze strany města v tuto chvíli finalizujeme.
Probíhají také jednání s ČEVAKem o možnosti výměny některých stávajících kanalizačních poklopů (v jízdních pruzích) za modernější technologii. Probíhají i jednání o opatřeních vedoucích ke zvýšení bezpečnosti dopravy (např. tzv. úsekové radary). Tyto jednání probíhají souběžně i o lokalitě na vjezdu do Suchdola nad Lužnicí od Třeboně.

Další novinky